κεντρική / ιστορία / 1910 - σήμερα (κεντρική σελίδα)
- - 1910
Πριν απο το 1910, η ιστορική
παρουσία των Ομογενών στη
Πόλη καθώς και οι
δραστηριότητες τους
1910 - 1920
Η εγκατάσταση προσφύγων απο άλλες
περιοχές της Μικράς Ασίας και οι
επιδράσεις του κινήματος των
Νεοτούρκων στον Πολίτικο ελληνισμό
1920 - 1930
Η συνθήκη της Λωζάνης καθώς και ο
τρόπος με τον οποίο επέδρασε σε όλα τα
επίπεδα στον Ελληνισμό της Πόλης.
Ανάπτυξη τεχνών και μεγάλη ακμή...
Το ιστορικό αλμανάκ 1910-σήμερα  συγκεντρώνει επι  μέρους στοιχεία  και δραστηριότητες που αφορούν την πορεία της
Ελληνικής Μειονότητας μέσα απο το χρόνο: Απο τα χρόνια της μεγάλης ακμής μέχρι και το σήμερα.
1930 - 1940
Περίοδος πολιτιστικής ακμής
και πληθυσμιακού κορεσμού
απο πλευράς Ρωμαίϊκου
στοιχείου...
1940 - 1950
Ο Φόρος Περιουσίας καθώς και τα
πρώτα κύματα φυγής σε συνδιασμό με
την πρώτη ανάκαμψη της Ελληνικής
Ομογένειας στη Τουρκία..
1950 - 1960
Τα Σεπτεμβριανά και η αργή αλλά
υπαρκτή πληθυσμιακή μείωση καθώς
και η μεγάλη ανασυγκρότηση που θα
ξαναφέρει δημιουργηκότητα...
1960 - 1965
Οι απελάσεις και η μεγάλη
πτώση της Μειονότητας με
κλεισίματα σχολείων,
συλλόγων κλπ.
1965 - 1970
Η ανασυγκρότηση καθώς και οι πρώτες
μεγάλες απαγορεύσεις απο το κράτος
σε συνδιασμό με την ευρύτερη πολιτική
κατάσταση...
1970 - 1980
Η Κύπρος και το τρίτο μεγάλο κύμα
φυγής, η φαινομενική ηρεμία και τα
πρώτα δείγματα ηρεμίας...
1980 - 1990
Η περίοδος της
σταθεροποίησης της
μείωσης πληθυσμού και
υποθέσεις περιουσιών...
1990 - 2000
Η περίοδος χαλαρότητας των αρχών
απέναντι στις μειονότητες και τα πρώτα
σε όλους τους τομείς...
Αναγέννηση και ανασυγκρότηση όλων
των μειονοτικών δομών και ανάδειξης
των προβλημάτων εντός και εκτός χώρας
Η συνθήκη της
Λωζάνης αναλυτικά
και ανάλυση της για
την Μειονότητα
>>
Το ζήτημα για τις
Ελληνικές περιουσίες
της Κων/πολης, και
αναλύσεις για αυτό
>>
Πατριαρχείο και
κράτος: Το καθεστώς
του Ο.Πατριαρχείου
και θέματα
>>
Η συνθήκη της
Λωζάνης αναλυτικά
και ανάλυση της για
την Μειονότητα
>>
**Η κάθε θεματική ενότητα
περιέχει στοιχεία για
εκπαίδευση, δρώμενα,
εκκλησία καθώς και
καθημερινότητα για την
επιμέρους εποχή.
το περιεχόμενο της
σελίδας και σε pdf
μορφή για
εκτύπωση

-
1910 - Σήμερα
μενού
άλλες σελίδες
| More
reklam