κεντρική / αρχείο / φωτογραφική βάση δεδομένων
Φωτογραφική βάση δεδομένων
στην ένδειξη download πατάτε και σε καινούριο browser
κατεβαίνουν τα βίντεο σε μορφή mp4 ή και mp4 plus

Υλικό το οποίο προορίζεται αποκλειστικά καιμόνο για
προσωπική χρήση χωρίς ευθύνη διανομής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ με αναφορά δικαιοδοσίας και πηγής :

*Αnadolu Ajans, Français Cinemateque, TÜRK
Televizyon Kurulu, ERT, ANA. ANADOLU AJANS .
REUTERS .
Το αρχειακό υλικό που βρίσκεται εδώ καλύπτει δυο (2) κατηγορίες:
1) Εσωτερικό υλικό το οποίο αφορά πρωτότυπη ύλη και καταχώρηση
καθώς και δευτερογενή -αναδημοσίευση υλικού το οποίο έχει
προστεθεί αποαποστολές αναγνωστών ή και απο αναδημοσίευση με
αναφορά πηγής για λόγους έρευνας και καθαρής αναπαραγωγής για
αρχειακούς και μόνο σκοπούς.

(+)
Στην αντίστοιχη σελίδα ''
downloads'' υπάρχει συναφές υλικό για την
περίοδο 2008-2009 αλλά και εκδόσεις υλικού που αφορούν
παλαιότερες περιόδους. Για αυτό και βρίσκεται ξεχωριστά.
| More
Συχνές ενημερώσεις + ανέβασμα υλικού.
Δεκαετίες   Περιοχές    Δρόμοι    
Άλλες κατηγορίες φωτογραφιών
σχολεία εν ενεργεία    
εκπαιδευτήρια  εμπορικές
σχολές
Δεκαετίες  Περιοχές  Δρόμοι  
Άλλες κατηγορίες φωτογραφιών
Δεκαετίες  Περιοχές  Δρόμοι  
Άλλες κατηγορίες φωτογραφιών
Δεκαετίες  Περιοχές  Δρόμοι  
Άλλες κατηγορίες φωτογραφιών
εκκλησίες στην Πόλη
Δεκαετίες  Περιοχές  Δρόμοι  
Άλλες κατηγορίες φωτογραφιών
Σημαντικά γεγονότα   
Ρωμαίϊκης σημασίας
Διάφορες κατηγορίες πακέτων
φωτογραφιών
Εκδηλώσεις, εθυμοτυπία,
ιστορικά γεγονότα
Σωστή έρευνα και χρήση υλικού

Αναζήτηση του ενδιαφερόμενου υλικού και αποθήκευση του με μορφή αρχείων zip
(συμπιεσμένα αρχεία) τα οποία ανοίγουν με extract δηλαδή αποσυμπίεση μέσω προγραμμάτων winrar η winzip.

Μορφή αρχείων:
Jpg, png, με μέγιστη ανάλυση 1024 x 768 ανά περίπτωση και θεματολογία. Τα αρχεία εικόνας έχουν τυχαία ονομασία αλλά όχι
αναφορά πηγής. Η αναφορά πηγής προέρχεται από την γενική κατηγοριοποίηση του υλικού.

Αναπαραγωγή υλικού:
Για ιδία χρήση δεν υπάρχουν περιορισμοί. Για την οποιαδήποτε αναπαραγωγή που εμπεριέχεται σε υλικό δεν είναι απαραίτητη η
αναφορά πηγής της παρούσης. Ωστόσο σε αρχειακό υλικό το οποίο θα θεωρηθεί σαν εμπορεύσημο για λόγους αναφοράς
χρειάζεται η έγγραπτη –ηλεκτρονικά- άδεια καθώς και η αναφορά πηγής με σύνδεσμο ή επίσημη ονομασία φορέα – πχ Σύλλογος
απελαθέντων ή Ιμβριακή Ένωση Ελλάδος.
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap