κεντρική / επιχειρήν (business)
Διατραπεζικά καθώς
και στοιχεία για
πιστωτική επέκταση
στη Τουρκία
Τράπεζες στην
Τουρκία (
λίστα)
(2q / 2010)
Επενδύσεις, τι
χρειάζεται, τι μπορείτε
να κάνετε... (
γενικές
αρχές/αγγλικά)
Θυγατρική της ΔΕΗ στη
Τουρκία

Θυγατρική εταιρία στη Τουρκία ανοίγει η
ΔΕΗ σε νέο πλάνο επέκτασης
δραστηριοτήτων εκτός Ελλαδικού χώρου
σύμφωνα με την εταιρία...
στην Κωνσταντινούπολη σήμερα....
δρώμενα
Δείκτες του Χρηματηστηρίου της Κων/πολης
σε πραγματική ώρα απο την mynet.com
>>
Τουρκική Οικονομία 2011
Θετικές προβλέψεις για την τουρκική οικονομία κάνει
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Σύμφωνα με τε τους αξιωματούχους το ΔΝΤ η τουρκική
οικονομία το 2011 θα παρουσιάσει ανάπτυξη κατα
4.6%. Για το 2012 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατα
4.5%. Το 2010 η Τουρκία παρουσίασε αύξηση του
ΑΕΠ κατα 8.6% προκαλώντας τα βλέμματα θαυμασμού
της Ε.Ε και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ η ανεργία στην Τουρκία το 2011
θα μειωθεί στο 11.4 % απο το 11.9% που ήταν το
2010. Πάντως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα
παρουσιάσει ραγδαία αύξηση, γεγονός που
προβληματίζει τους οικονομολόγους.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, το 2011 το
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα φτάσει στο 8%
σε σχέση με το ΑΕΠ , όταν το ποσοστό αυτό το 2010
ήταν στο 6%.
Πώληση της Τekfen Eurobank
στην Τουρκία

Σε πώληση του 70% των ονομαστικών
μετοχών προχωρά η διοίκηση της
Εurobank σε πλαίσιο αποεπένδυσης απο
την Τουρκική αγορά ελέω κρίσης...
| More
reklam