Στις αρχές του 9ου αιώνα αναφέρεται η ύπαρξη μονής των Δεσποτών στο νησί της Χάλκης, στην
οποία είχε εκτοπιστεί ο Θεόδωρος Στουδίτης. Η μονή αυτή θεωρείται πως ταυτίζεται με τη
μετέπειτα μονή της Αγίας Τριάδας. Κάποιοι την αναφέρουν ως μονή του Εσώπτρου. Το 1844
στην ανακαίνιση της μονής βρέθηκαν πλήθος αρχαιοτήτων και ένα επιτύμβιο γλυπτό, τα οποία
θεωρήθηκε ότι ανήκαν σε αρχαίο ναό του Απόλλωνα.

Το 860 η μονή λεηλατήθηκε από τους Ρως και ερειπώθηκε. Η παράδοση συνδέει την
ανακαίνισή της με τον πατριάρχη Φώτιο. Εξόριστη στη μονή παρέμεινε και η αυτοκράτειρα
Θεοδοσία, σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος Ε΄ Αρμένιου. Από το βυζαντινό παρελθόν της
υπάρχει άλλη μια πληροφορία που φέρει τη βασίλισσα Αικατερίνη Κομνηνή να έχει μονάσει εδώ
στα 1063, λαβούσα το όνομα «μοναχή Ξένη».
| More
κεντρική / εκκλησία / Μοναστήρια / Μονή Αγίας Τριάδας Χάλκης
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap
____________ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Αγίας Τριάδας Χάλκης
Όμως, η σπουδαιότητα της μονής Αγ. Τριάδας
συνίσταται στην ίδρυση εδώ το 1844 της ονομαστής
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από τον πατριάρχη
Γερμανό Δ΄. Για 150 χρόνια η Θεολογική Σχολή
υπήρξε το φυτώριο θεολόγων και ιεραρχών της
Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η μονή λειτουργεί μέχρι και σήμερα, όχι όμως και η
Σχολή.


Ηeybeliada Umit Tepesi, 0090 216 351 8563 fax: 351 1768