Εκκλησία
Εκκλησία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

Rum Patrikhanesi, 34 220 Fener - Haliç, İstanbul - Türkiye.
Τηλ. +90 212 5319670 - 6.(pbx)
Website: http://www.ec-patr.org, http://www.ec-patr.eu  
Ε-mail· patriarchate@ec-patr.org

Συνοδικό γραφείο
Τηλ. +90 212 5255416.
Fax. +90 212 5316533.  +90 212 5349037
Ε-mail· bartholomaios@superonline.com

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
Τηλ. καί Fax +90212 5319678

Μεγάλη Αρχιδιακονία
Telefax +90 212 5211921

Γραφείο τύπου
Τηλ. +90 212 5210430.
Fax  +90 212 6315535


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ (σε περιφέρειες)

Σταυροδρομίου
Cumhuriyet Cad. King Apt. No 275/7 Harbiye, İstanbul. Τηλ. +90-212-247
0176

Ταταούλων
Aya Dimitri Rum Kilisesi, Kurtuluş Istanbul. Τηλ. +90-212-250 6248 καί
250 4873

Βοσπόρου
Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi Satış Meydanı No 22 Arnavutköy -
İstanbul. Τηλ. +90-212-263 5744, 212 5104 καί 257 0556

Υψωμαθείων
Silahşör Sok. No49/4. Bomonti-Şişli, İstanbul. Tηλ. +90-212-247.86.60

Περιφέρεια Φαναρίου και Κεράτιου κόλπου
Cihangir Cad. No. 30-32/1 , Beyoğlu-İstanbul. Τηλ. +90-212-
523.22.94,244.49.05,+90-532-212. 47. 33. Fax: 244.15.77.

Μονή Βαλουκλή Silivri Kapı Yolu No. 3, Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye.
Tηλ. καί  fax: +90-212-510.42.43.

Μονή Αγίας Τριάδας (Χάλκη)
Aya Triada Manastırı Heybeliada.
Ταχ. Διεύθυνσις; Heybeliada Ümit Tepesi. Tηλ. +90-216-351.85.63. fax:
351.17.68


ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Χαλκηδόνας
Bahariye Cad. 31. Kadıköy, İstanbul, Türkiye. Tηλ. +90-216-336 0401. fax
3370 513

Δέρκων
İstanbul Caddesi 80/10,34800 Yeşilköy-İstanbul,Türkiye. Tηλ. +90-212-
663  8822. fax 663 882

Πριγκηπονήσων
Zağanos Paşa No 25/3, Büyükada, İstanbul, Türkiye. Tηλ. +90-216 382-
7473, καί 382 7672. fax +90-216-382 7372ΙΜΒΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΣ

Μητρόπολη Ίμβρου & Τενέδου
Metropolit Kirilos, Rum Metropolithanesi P.Κ. 42,117 60 Gökçeada-
Çanakkale, Türkiye. Tηλ. +90-286 -887 3042, fax 887 3535
εκκλησίες εδώ
νεκροταφεία εδώ
μοναστήρια εδώ
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap