κεντρική / τηλέφωνα (tel directory) / ΑΡΧΕΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΣ
σημαντικά τηλέφωνα
ΑΡΧΕΣ ΚΩΝΠΟΛΗΣ
Επικεφαλής του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212
449 41 00
Κωνσταντινούπολη Μητροπολιτικός Δήμος Τηλ: 212 449 40 00
. Κωνσταντινούπολη Μητροπολιτικός Δήμος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Fire Dept Τηλ:
212 621 17 30

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ
    
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κωνσταντινούπολη Τηλ: 212 514 17 50
Γραφείο Κρίση Κωνσταντινούπολη Διοικητή ΠΙΝΑΚΑΣ Τηλ: 212 520 22 08
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 520 03 70
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Τηλ.: 212 55 00 455
Υποδιοικητής της Κωνσταντινούπολης κυβερνήτη Τηλ: 212 527 39 04
Γραφείο Τύπου Κωνσταντινούπολη Διοικητή και Δημοσίων Σχέσεων Τηλ:
212 528 39 32
Γραφείο Διοικητή Κωνσταντινούπολη ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 212 514 06
48
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 522 04 61
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 528 29 11
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 216 585 50 00
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 527 15 70
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 216 585 50 00
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 519 08 05
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 520 00 25
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 663 62 52
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 222 54 54
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 514 00 92
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 527 39 04
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 519 31 30
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 513 50 48
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 455 56 50
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 292 08 73
Υποδιοικητής κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 522 02 25
Αρχηγός του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Τηλ.: 212 55 00 455
Γραφείο Κωνσταντινούπολη Διοικητή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τηλ:
212 520 03 70
Ο κυβερνήτης του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ΚΕΝΤΡΙΚΗ STAT.
ΤΜΗΜΑ GROUP. Τηλ: 212 526 80 88
Κυβερνήτη της ΑΚΙΝΗΤΟ Κωνσταντινούπολη IST ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. Πρόεδρος του Ομίλου Τηλ: 212 522 23 16


Εισαγγελία και Επαρχείο ***

Büyükçekmece Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 212 881 38 21
Bakırköy Κακουργιοδικείο Τηλ: 212 583 03 23
Γραφείο Bakirkoy Εισαγγελία Τηλ: 212 572 75 50
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Bakirkoy Τηλ: 212 571 51 10
Beykoz Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 212 322 00 65
Beyoglu Courthouse Τηλέφωνο: 212 297 29 00
Beyoğlu Εισαγγελέα Τηλ.: 212 297 29 00
Çatalca Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 212 789 13 20
Eyüp Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 212 615 93 94
Gaziosmanpasa Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 212 615 52 33
Κωνσταντινούπολη Δικαστικό Μέγαρο Τηλ: 212 516 63 20
Kucukcekmece Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 212 593 85 20
Kadikoy Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 216 497 96 01
Γραφείο Kadikoy Εισαγγελία Τηλ: 216 349 79 60
Eagle Court House Τηλ: 216 306 61 90
Maltepe ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Τηλ: 216 376 25 41
PENDIK Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 212 491 41 50
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Sariyer Τηλ: 212 242 28 12
SILE Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 216 711 54 69
Silivri Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 216 727 14 85
Sisli Δικαστικό Μέγαρο Τηλ: 212 232 27 00
TUZLA Courthouse Τηλέφωνο: 216 446 44 81
Uskudar Δικαστικό Μέγαρο Τηλέφωνο: 216 343 53 95
Üsküdar γραφείο του εισαγγελέα Τηλ: 216 492 89 07
Γενικός Εισαγγελέας της Beykoz Τηλ: 216 331 18 71


ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΤΜΗΜΑΤΑ)

Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Τηλ: 212 638 96 97
Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης Επαρχιακό Διεύθυνση Πολιτισμού Τηλ:
212 251 56 00
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση BAG-KUR Τηλ: 212 224 09 40
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση ENFARMASYON MEDIA Τηλ:
212 512 20 13
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνσης Τηλ.: 212
272 64 71
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού
Διεύθυνσης Τηλ.: 212 679 93 13
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Περιβάλλοντος Τηλ: 212 519
49 15
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης Τηλ: 212 243 79 35
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνσης
Τηλ.: 212 236 70 78
DSI 14 Κωνσταντινούπολη επαρχιακή Διεύθυνση ΠΕΡΙΟΧΗ Τηλ: 212 325
63 42
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνσης
Τηλ.: 212 511 40 20
Κωνσταντινούπολη Επαρχιακή Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού Τηλ.:
216 651 62 62
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνσης Τηλ.: 212
274 64 80
Κωνσταντινούπολη Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας Τηλ.: 212 519
28 36
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού
Διεύθυνσης Τηλ.: 212 518 20 55
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνσης Τηλ.:
212 511 79 00
Κωνσταντινούπολη επαρχιακή Διεύθυνση ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τηλ: 212 516
35 99
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνσης Τηλ.:
212 690 43 09
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Τηλ:
212 511 42 75
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Τουρισμού Τηλ: 212 258-7032
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ DIVIDE Οργανισμό Απασχόλησης. Κωνσταντινούπολη
Επαρχιακό Διεύθυνση Τηλ: 212 249 29 87
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού
Διεύθυνσης Τηλ.: 212 533 11 52
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Εσόδων Τηλ: 212 519 10 82
ΤΕΛΩΝΕΙΑ επικεφαλής της Κωνσταντινούπολης επαρχιακού Διεύθυνσης
Τηλ.: 212 243 21 45
ΤΕΛΩΝΕΙΑ MUH. Κωνσταντινούπολη Επαρχιακό Διεύθυνση Τηλ: 212 251
54 93
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Πολιτισμού Τηλ: 212 518 18 03
GNL ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ. Κωνσταντινούπολη Επαρχιακό Διεύθυνση Τηλ:
216 259 74 83
Μουφτής της Κωνσταντινούπολης επαρχιακού Διεύθυνσης Τηλ.: 212 512
23 20
1.N. KOR ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Κωνσταντινούπολη
Επαρχιακό Διεύθυνση Τηλ: 212 512 09 19
2.N. KOR ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Κωνσταντινούπολη
Επαρχιακό Διεύθυνση Τηλ: 212 512-0920
3.N. KOR ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Κωνσταντινούπολη
Επαρχιακό Διεύθυνση Τηλ: 212 522 32 85
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Τηλ: 212 245
20 52
ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Τηλ: 212 526 21 97
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ 17ος Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνσης
Τηλ.: 212 274 68 00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ MD CITY SERVICES. 216 306 52 11
ΜΑΡΜΑΡΑ Forest City MD. 212 262 45 61
Υπουργείο Εθνικής Παλάτια 212 227 24 41
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Τηλέφωνο MKE: 212 243-2240
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Δασών της Περιφερειακής
ΕνότηταςΤηλ: 212 262 77 10
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Τηλ: 212 526
12 00
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση τοπογραφικά ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
Τηλ: 212 520-9153
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνσης
Τηλ.: 212 243 54 99
Κωνσταντινούπολη Επαρχιακή Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης ασφάλιση
γήρατος Τηλ: 212 534 69 30
Κωνσταντινούπολη επαρχιακή Διεύθυνση ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ SERVICE
Τηλ.: 212 252 05 00
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τηλ: 212
518 17 00
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Γεωργίας Τηλ: 216 302 41 00
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση Tekel Τηλ: 212 533 19 00
TRT Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση ISTANBUL Τηλ: 212 225
85 15
Turk Telekom Ανατολίας πλευρά της Κωνσταντινούπολης επαρχιακού
Διεύθυνσης Τηλ.: 216 555 10 00
Turk Telekom ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης Επαρχιακό
Διεύθυνσης Τηλ.: 212 288 42 10
Κωνσταντινούπολη επαρχιακή Διεύθυνση Τηλέφωνο ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ: 212 249 98 32
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Γενική Διεύθυνση Βακουφίων Τηλ: 212
251 88 10
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Γενική Διεύθυνση της Tekel Τηλ: 212 237
23 50
Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι veMUHASEBECİLER ΑΙΘΟΥΣΑ Τηλ: 212
293 43 70
Επιμελητήριο Ορκωτών Λογιστών Τηλ: 212 241 06 66
Κωνσταντινούπολη επαρχιακού Διεύθυνση του 1ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ Τηλ: 216 489 39 00
TUSIAD Τηλ: 212 249 54 48
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Τηλ: 212 298 21 00
ITU ΠΡΥΤΑΝΗΣ Τηλ: 212 522 42 00
Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας
(TOBB), Τηλ.: 212 08 42 282
Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HEC) Τηλ.: 212 631 39 43
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap