Ομογένεια
Ομογένεια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Συντονιστικά όργανα

Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων
(Rumvader)
Katip Mustafa Çelebi Mah. Meşelik Sokak No:11/A,  34433 Beyoğlu,
İstanbul
Tel: 0090 212 252 88 94
web: www.rumvader.org
@: rumvader@gmail.com


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ
(BALIKLI RUM HASTANESİ VAKFI )
Kazlıçeşme Belgratkapı Yolu No.2
Τηλ: 0090 212- 547 16 00
www.baliklirum.orgΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
(HEYBELIADA RUM RUHBAN MEKTEBI VAKFI)
Ümit Tepesi No.3, Heybeliada
Τηλ: 0090 216 3518563
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap