κεντρική / τηλέφωνα (tel directory) / γενικά τηλέφωνα
σημαντικά τηλέφωνα
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Alo Doktorum Yanımda Υπηρεσία γιατρών στο σπίτι Telefon: 113

Alo Emniyet Danışma Αστυνομική διεύθυνση Telefon: 174

Alo Gürültü Telefon: 176

Alo Post Telefon: Ταχυδρομεία 169

Alo RTÜK Telefon: 178

Alo Sahil Güvenlik Ακτοφυλακή Telefon: 158

Alo TAEK Telefon: 172

Alo Trafik Τροχαία (Κων/πολη, Άγκυρα, Σμύρνη) Telefon: 154

Alo Turizm Bilgi Τουριστικές πληροφορίες Telefon: 170

Alo Tüketici Telefon: 175

Alo Valilik Νομαρχία Κωνσταντινουπόλεως Telefon: 179

Alo Zabıta Telefon: 153

Ankesör Arıza Telefon: 122

Arıza İhbar Telefon: 102

Arıza Takip Telefon: 101

Bilinmeyen Numaralar Άγνωστοι αριθμοί Telefon: 118

Cenaze Hizmetleri Υπηρεσίες κηδειών Telefon: 188

Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Mrk Telefon: Σεξολογικό Ινστιτούτο
Άγκυρας (Παντουρκική γραμμή) 0312 409 81 19

Çağrı Κλήσεις Telefon: 133

Çevre Bilgi Γενική γραμμή πληροφοριών Telefon: 181

Data Arıza Telefon: 124

Elektrik Arıza Ηλεκτρονική παροχή Telefon: 186

Fono Tel Telefon: 141

Gaz Arıza Αέριο Telefon: 187

HIV/AIDS Danışma Hattı Υπηρεσία HIV/AIDS (Παντουρκικό επίπεδο)
Telefon: 0312 310 80 47

Hızır Acil Servis Επείγοντα (παντουρκικό επίπεδο) Faks: 112

İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı Άμεση βοήθεια
Telefon: 157

İnternet Çevir Sesi Διαδικτυακή υποστήριξη Telefon: 146

İş ve İşçi Bulma Kurumu Εργατική Υπηρεσία Telefon: 180

Jandarma İmdat Γραμμή της Στρατοχωροφυλακής Telefon: 156

Kablo TV Arıza  Καλωδιακή TV Telefon: 126

Kadın ve Sosyal Hizmetler Κοινωνικές υποθέσεις (παντουρκική γραμμή)
Telefon: 183

Kızılay Telefon: Ερυθρά Ημισέληνος 168

Kod Danışma Κωδικοί πόλεων Telefon: 168

Kodlu Arama Κλήσεις χωρίς κωδικό Telefon: 168

Maliye İhbar Οικονομική γραμμή (εφορία, επιμελητήρια κλπ) Telefon: 189

Masal-Müzik Γραμμή τεχνών - πληροφορίες Telefon: 166

Milletlerarası Kayıt Γραμμή δήλωσης μητρώα Telefon: 115

Orman Yangın İhbar Γραμμή δασών Telefon: 177

Polis İmdat Αστυνομία Telefon: 155

Posta Kodu Danışma Υπηρεσία Ταχ. κωδικών Telefon: 119

PTT Hizmet Danışma Τουρκικά Ταχυδρομεία Telefon: 161

Sağlık Danışma Γραμμή υγείας (Εκτός απο Α.Ν.) Telefon: 184

Sıhhi İmdat Telefon: 112

Sosyal Güvenlik Kurumu Ένωση συνδικάτων και δικαιωμάτων εργασίας
(παντουρκική γραμμή) Telefon: 170

Su Arıza Telefon: 185

Şehirlerarası Kayıt Telefon: 131

Telefon Arıza Yπηρεσία τηλεφώνων Telefon: 121

Telekom Borç Sorma Γραμμή ληξηπρόθεσμων της Türk Telekom Telefon:
163

Telekom Hizmet Danışma Πληροφορίες για τηλεφωνία Telefon: 161

Teleks Arıza Υπηρεσίες τέλεξ Telefon: 123

Ttnet Telefon: ttnet (TÜRK TELEKOM İNTERNET servisi) 145

Uyandırma Yπηρεσία αφύπνησης Telefon: 135

Ücretsiz Aranır Υπηρεσία κλήσεων χωρίς χρέωσηTel. Telefon: 0800

Vergi Danışma Υπηρεσία ε-εφορία (παντουρκικό επίπεδο)  Telefon: 189

Yangın İmdat  Γραμμή αναφοράς πυρκαγιάς Telefon: 110

Yerinde Olmayan Abone Υπηρεσία δήλωσης αστέγων Telefon: 134

Zehir Danışma Merkezi Κέντρο δηλητηριάσεων (Παντουρκικό επίπεδο)
Telefon: 114
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap