κεντρική /  αναζήτηση
| More
Ε-ιστορία
(Ιστορία του Ελληνισμού της Τουρκίας σε ηλεκτρονική μορφή για κατέβασμα μαζί με βιβλιογραφία,
δικτυογραφία σε Ελληνικά, Τουρκικά και Αγγλικά)
downloads

(κατέβασμα πληροφοριών και έτοιμου υλικού απο ιδία πηγή ή και παραπομπές/ κυρίως για την χρονική
περίοδο 2008-2010)
αρχεία

(Αρχείο - Arşiv sayfası με υλικό απο 2001 εώς και σήμερα κυρίως σε pdf και σε ζιπαρισμένα αρχεία για
κατέβασμα)
____________________________ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΟΥΡΕΣ
____________________________ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ
RUM Life
Θέματα Νεότερης ελλαδικής ιστορίας και Ελληνική Μειονότητα στη Τουρκία
''ΙΣΤΟΡΙΑ'' (ενότητα)
Η θεματική ενότητα Ιστορία του ιστοχώρου. Περιλαμβάνει πληροφορίες για Ιστορική αναδρομή κυρίως απο
το 1923 και μετά με έμφαση στα γεγονότα του 1942, τα Σεπτεμβριανά του 1955, τις απελάσεις του 1964
καθώς και την μετέπειτα πορεία πληθυσμού/μειονότητας καθώς και αναδρομές/παραπομπές σε συναφή
ζητήματα που άπτονται την ιστορική παρουσία του Ελληνισμού της Κων/πολης, Ίμβρου και Τενέδου.

(σημ: Στον ιστοχώρο δεν παρουσιάζονται πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία καλύπτουν ιστορικά την περίοδο πριν το 1919 ή που σχετίζονται με τον
Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, Πόντου καθώς και άλλων Ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής. Η οποιαδήποτε αναφορά γίνεται μόνο και μόνο για
ιστορική αλληλουχία .>>
F A Q )
Υποσελίδες και πηγές πληροφοριών για Ομογενείς και μόνιμους κατοίκους στην Τουρκία σήμερα. Aφιερώματα καθώς και
σελίδες με πιθανό υλικό σε adobe reader. Για την καλύτερη λειτουργία προβολής κατεβάστε τον adobe reader ή εαν έχετε
win 7starter + προβάλλονται αυτόματα τα αρχεία σε pdf σε ξεχωριστό browser.
Έρευνα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΡΕΥΝΑ
tips για έρευνα: ενδέχεται κάποια απο τα αρχεία ή στοιχεία που ζητάτε να μην έχουν ακόμα καταχωρηθεί σιτς ιστοσελίδες μας. Ωστόσο στην
έρευνα μέσω αναζήτησης εντός του σέρβερ του ιστοχώρου υπάρχει υλικό που ξεπερνά τα 6GB. Συνεπώς πολλές απο τις καταχωρήσεις
είτε σε φωτογραφίες, είτε σε pdf έχουν αποθηκευτεί και με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι στην αναζήτηση πραγματοποιείτε search με
γνώμονα την λέξη και όχι την ιστορική πτυχή πχ Σεπτεμβριανά, Septemvriana 1955 και όχι σκέτο 1955 αφού θα βρείτε και άλλες
καταχωρήσεις απο την ίδια χρονιά όπως φωτογραφίες, αναφορές των συλλόγων της εποχής κ.ο.κ.

(το My-arsiv σταδιακά θα αντικαταστήσει ή παράλληλα θα έχει το ίδιο υλικό για διαμοιρασμό όπως και στις σελίδες flickr, scribd με
δυνατότητα απευθείας κατεβάσματος για να υπάρχει σωστή και παραμετρποιημένη αναζήτηση.)
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap