άλλα (στρατιωτικά κλπ)
θελω πληροφορίες για...
Στρατιωτικές εκρεμότητες στη Τουρκία
(πληροφορίες για τυχόν εκρεμότητες στη Τουρκία και δυνατότητες διακανονισμού)
Νόμος περί στράτευσης, στην Τουρκία (Νόμος 1111)
(η ισχύουσα νομοθεσία περί στράτευσης στην Τουρκία με όλες τις πρόσφατες αναθεωρήσεις και τα ισχύον
καθεστώτα / Τουρκικά / Türkçe metin)
Πληροφορίες για τη Στρατιωτική θητεία
-Τουρκικά/ Ελληνικά και παγωμένα διαβατήρια καθώς και χρήσιμες συμβουλές για απωλεσθέντες της Ιθαγένειας κλπ  >>
θητεία
| More
Αναβολή για εκπαίδευση
(πληροφορίες για τυχόν εκρεμότητες στη Τουρκία και δυνατότητες διακανονισμού)
Θητεία - ΕΞΑΓΟΡΑ
(Εξαγορά στρατιωτικής θητείας -γενική)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Σχετικές ερωτήσεις)
(?)
Οδηγοί για τα κατα τόπους ζητήματα που υπάρχει αναφορά περί στρατιωτικής
θητείας Οι οδηγοί είναι σε μορφή pdf συνεπώς θα χρειαστείτε τον adobe acrobat
reader ή συναφές πρόγραμμα που αναγνωρίζει μορφές αρχείων σε pdf
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap