κεντρική / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
| More
λίγα λόγια...
διάφορα
TAPU VE KADASTRO (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Κτηματολογίου στη Τουρκία σήμερα. Φόρμες, υποβολή αιτήσεων κλπ (Για Τουρκικά διαβατήρια και ξένους
υπηκόους)

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η επίσημη σελίδα του ΥΠΕΣ στην Άγκυρα
Το Κτηματολόγιο είναι η γενική, ενιαία, συστηματική
και διαρκώς ενημερωμένη καταγραφή της
κτηματικής περιουσίας. Περιλαμβάνει τη γεωμετρική
περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε
γεωτεμαχίου.
Στην Τουρκία η υπηρεσία κτηματολογίου
παρέχεται απο την Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü που είναι η κατ'αρχάς αρμόδια
υπηρεσία για εγγραφές, μεταβιβάσεις και
διαφοροποιήσεις ακινήτων που κατέχουν Ιδιώτες,
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ξένοι υπήκοοι που ζουν στη
Τουρκία.
  Οι πληροφορίες που παρέχονται σε
αυτές τις σελίδες προορίζονται αυστηρά
για προσωπική χρήση και ενημέρωση,
Τα δε έγγραφα και αιτήσεις σε
ηλεκτρονική μορφή συνοδεύονται απο
τις αντίστοιχες προτάσεις για ορθή χρήση
απο μέρους δικαιούχου ιδιώτη.
Δείτε και :
πνευματικά δικαιώματα και
πολιτική χρήσης υπηρεσιών   
(αποποίηση ευθύνης)
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap