- Η ιστοσελίδα σε τι χρησιμεύει;

Η ιστοσελίδα έχει σαν στόχο την ιστορική καταγραφή καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση του Ελληνισμού της Τουρκίας μετά
απο την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης.


- Η σελίδα μπορεί να βοηθήσει σε συλλογή στοιχείων ή ιστορική έρευνα;

Η σελίδα απλά μπορεί να δώσει κάποιες κατευθύνσεις τόσο σε ιδιώτες όσο και σε φορείς που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή
με Ομογενειακά μέσα. Η παρουσίαση στοιχείων αποτελεί  αποτελέσμα συνοπτικών ερευνών, είτε καταγραφές μαρτυριών με
στόχο την πληρέστερη όσο γίνεται ενημέρωση.


- H σελίδα καλύπτει θέματα ιστορικής φύσεως του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας;

Η χρονική περίοδος την οποία παρουσιάζουμε είναι μετά απο την Συνθήκη της Λωζάνης και εστιαζόμαστε στον Ελληνικό
πληθυσμό που διαβιεί στην Κωνσταντινούπολη, τα Πριγκηπονήσια και στα νησιά της Ίμβρου και Τενέδου.
Οι οποιεσδήποτε αναφορές σε πόλεις, κοινότητες Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι καθαρά εκ παραδρομής και όχι πεδίο
περιεχομένου ή μελέτης του ιστοχώρου.


Για οποιαδήποτε απορία, επισκεφθείτε το feedback του ιστότοπου ή support@omogeneia-turkey.com
ερωτήσεις - απαντήσεις
reklam
κεντρική / η σελίδα /  συχνές ερωτήσεις
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap