Eρωτήσεις - απαντήσεις για τη Χάλκη και απο τις δυο πλευρές

Σε αυτό το τμήμα αναπτύσσονται τα θέματα που αφορούν τη Σχολή της Χάλκης υπο το πρίσμα
του Κράτους και αντίστοιχα του Οικ.Πατριαρχείου και κατ'επέκταση της Μειονότητας.
Ερωτήσεις και απαντήσεις απο τις δυο ενδιαφερόμενες πλευρές: Το
Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και το επίσημο Τουρκικό κράτος.
ειδική κατηγορία της Θεολογικής
εκπαίδευσης που με νόμο του 1971
καθιστάται αδύνατη ειδικά εαν έχει ιδιωτικό
χαρακτήρα όπως είχε εως τότε η Σχολή. Για
υπάρξει τροποποίηση του συντάγματος
καθώς και μια σειρά απο μεταρρυθμίσεις
που θα μπορέσουν να κάνουν εφικτή την
διαδικασία ανοίγματος.


Με το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης υπάρχουν υπόνοιες πως και άλλες
θρησκευτικές κοινότητες όπως η άρχουσα
πλειοψηφία (Μοσουλμάνοι) θα ζητήσουν να
ανοίξουν ιδιωτικής φύσεως θρησκευτικού
τύπου κολλέγια και έτσι μια απο τις βασικές
αρχές του κοσμικού κράτους, το χώρισμα
εκκλησίας-κράτους θα δοκιμαστεί.
Επίσης κύκλοι που όλα αυτά τα χρόνια
ασχολούνται με το θέμα έχουν αναφέρει
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο ζήτημα
της μισαλλοδοξίας, χωρίς ωστόσο να έχει
γίνει σοβαρά μια μέτρηση ώστε να
υπολογιστούν οι κοινωνικές αντιδράσεις απο
ενδεχόμενο ανοίγματος της Σχολής

Η Θεολογική Σχολή -εαν ανοίξει θα πρέπει
να επιβλέπεται απο το Υπουργείο Παιδείας
και η ύλη της να είναι αποκλειστικά
περιορισμένη στα θρησκευτικά πλαίσια του
Ελληνορθόδοξου δόγματος.Η Θεολογική Σχολή θα πρέπει να βρίσκεται
εντός πλαισίου του Υπουργείου Παιδείας και
μάλιστα να ενταχτεί σε κάποιο απο τα
προγράμματα θεολογίας που υπάρχουν σε
δημόσια ή και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν θα
πρέπει να έχει αυτόνομη εκπαιδευτική
ύπαρξη ούτε να υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς
προνομίων αφού έτσι θα δημιουργεί
προηγούμενο για δημιουργία ισλαμικών
σχολών κλπ.
Ο ρόλος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
είναι να επιβλέπει τη σωστή λειτουργία της
Θεολογικής Σχολής καθώς και να εκδίδει
τους τίτλους σπουδών αφού πρώτα εγκριθεί
τόσο το εκπαιδευτικό πλαίσιο μάθησης
καθώς και ο αμιγός 'Χριστιανικός' χαρακτήρας
της διδακτέας ύλης.


Η κυβέρνηση προωθεί νόμο ώστε να
αποδίδεται αυτόματα η Τουρκική ιθαγένεια
σε όσους ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου του
Φαναρίου το επιθυμούν. Τα μακροχρόνια
ωφέλη απο τη Θεολογική Σχολή στην ουσία
θα είναι ανύπαρκτα αφού εξ'ορισμού
υπάρχει μικρός αριθμός μαθητών που θα
ενδιαφερόντουσαν να φοιτήσουν εκεί.
Συνεπώς το ζήτημα των ιερέων μπορεί να
λυθεί με την απονομή Ιθαγενειών.Σε ενδεχόμενο ανοίγματος της Σχολής θα
πρέπει να φοιτούν μόνο Τούρκοι πολίτες.
Υπο εξέταση το ενδεχόμενο να γίνονται
δεκτοί και ξένοι υπήκοοι μετά απο γραπτές
εξετάσεις που θα οργανώνει η Σχολή υπο
την εποπτεία Πανεπιστημίου ή απευθείας
του Υπ. Εθν. Παιδείας.


Αν και δεν έχουν ειπωθεί επίσημες θέσεις εν
τούτοις η Σχολή της Χάλκης, που βρίσκεται
στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στη νήσο
Χάλκη, διαθέτει ακίνητη περιουσία και
αποτελεί Βακουφικό ίδρυμα. Εν τούτοις σε
περίπτωση επαναλειτουργίας θα μπορούσε
να επωφεληθεί απο προγράμματα που
αφορούν κολλέγια και πανεπιστήμια χωρίς
ωστόσο αυτό να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι
στιγμής εαν θα ισχύσουν διατάξεις που
αφορούν τα δημόσια πανεπιστήμια.Το Τουρκικό κράτος δεν αντιτίθεται στην
παροχή θρησκευτικής Παιδείας προς την
Ελληνική Μειονότητα της Πόλης. Εν τούτοις
δεν αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση η Χάλκη,
αφού ουτε Μουσουλμανικά ιδιωτικά ή
δημόσια κολλέγια-πανεπιστήμια λειτουργούν
στη χώρα και φυσικά εαν αυτό ανατραπέι θα
μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια απο τις
βασικές παρεκτροπές του Κοσμικού κράτους
αφού θα αποτελούσε απαρχή για δημιουργία
προηγούμενου με επιπτώσεις ντόμινο.
Η πιθανή επαναλειτουργία θα μπορούσε να
γίνει μόνο υπο την εποπτεία κάποιου
πανεπιστημίου και να ενταχθεί σαν ενας
ξεχωριστός κύκλος σπουδών σε κάποια
έδρα θεολογίας χωρίς όμως να έχει αυτοτελή
εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή παρουσία
όπως ίσχυε πριν το 1971.
Μια ενδεχόμενη αλλαγή του νόμου θα
μπορούσε να δημιουργηθεί μετά απο
πολιτική συννενόηση καθώς και προσεκτική
επιλογή τόσο της διδακτέας ύλης όσο και του
τρόπου εισαγωγής σπουδαστών στην εν
λογω σχολή.
κατοχύρωσε δικαίωμα λειτουργίας της
σύμφωνα με τους νόμους τόσο της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και
μετέπειτα μετά την Ανεξαρτησία του
κράτους. Ασκούσε δικαίωμα λειτουργίας
στα πλαίσια μόνο του Οικ.Πατριαρχείου και
ο ρόλος της ηταν καθαρά εκκλησιαστικός,
να εφοδιάζει με έμψυχο δυναμικό το Οικ.
Πατριαρχείο και να καλύπτει τα κενά των
εκκλησιών της Εκκλησίας του
Οικουμενικού Θρόνου (Τουρκία και
εξωτερικό)


Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χρειάζεται το
άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής ώστε να
υπάρξουν καινούριοι ιεράρχες που θα
στελεχώσουν την εκκλησία του Οικ.
Θρόνου καθώς και τις μητροπόλεις. Όλα
αυτά τα χρόνια έχουν αντισταθμιστεί τα
αρνητικά που προβάλει το κράτος
λέγοντας πως το κύρος της χώρας προς το
εξωτερικό θα αναβαθμιστεί αφού πράγματι
θα θεωρηθεί γέφυρα μεταξύ δύσης και
ανατολής ενώ το ίδιο το Πατριαρχείο
προσμένει στην υποστήριξη των τοπικών
φορέων τόσο στο ίδιο το νησί της Χάλκης
όσο και στην ευρύτερη κοινή γνώμη η
οποία δεν αντιμετωπίσει με καχυποψία τον
ρόλο του Πατριαρχείου τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Το Πατριαρχείο προβάλλει τα ειδικά
προνόμια που είχε η Θεολογική Σχολή επι
Οθωμανικής διοίκησης καθώς και
μετέπειτα απο την ανεξαρτησία του
Κράτους καθώς αναφέρεται επίσης και
στην Συνθήκη της Λωζάνης το δικαίωμα
ύπαρξης Θρησκευτικής Παιδείας για τις Μη-
Μουσουλμανικές κοινότητες που
βρίσκονται στην Τουρκική επικράτεια.


Η Θεολογική Σχολή σαφώς και θα έχει
θρησκευτικό -και μόνο- χαρακτήρα αφού
αυτός είναι και ο ρόλος της απο την αρχή
της λειτουργίας της μέχρι και το κλείσιμο
της το καλοκαίρι του 1971.Η Θεολογική Σχολή θα πρέπει να έχει
άμεση επίβλεψη απο το Οικ. Πατριαρχείο
σε συνεργασία με το Υπ.Εθ.Παιδείας της
Τουρκίας. Το Πατριαρχείο ζητάει να
ισχύσουν οι διατάξεις λειτουργίας που
ίσχυσαν μετά την Τουρκική Ανεξαρτησία
όταν με νόμους η κυβέρνηση του Κεμάλ
Ατατούρκ προστάτευσε το δικαίωμα
μάθησης και 'χριστιανικής' εκπαιδευτικής
ύλης το οποίο υποστηριζόταν άμεσα απο
το Οικ.Πατριαρχείο όσο και απο το
Υπουργείο Παιδείας χωρίς μεσάζοντες και
χωρίς γραφειοκρατικού τύπου χρονοβόρες
διαδικασίες που θα καθιστούσαν την
λειτουργία της Χάλκης μια μακρά
δαιδαλώδη διαδικασία.Το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα βρεθεί
διπλά κερδισμένο αφ'ενός γιατί θα υπάρξει
ξαφνικά καινούριο δυναμικό που έπειτα
απο την αποφοίτηση θα μπορέσει να
απορροφηθεί άμεσα τόσο απο την
Αρχιεπισκοπή Κων/πολεως όσο και απο
τις άλλες Ιερές Μητροπόλεις καθώς θα
υπάρξει μια ανανέωση προσώπων που θα
βοηθήσουν στην Βιολογική -καθαρά
συνέχεια του Ιστορικού θεσμού του Οικ.
Πατριαρχείου.


Θα μπορούν να φοιτούν Ομογενείς απο
την Τουρκία καθώς και ενδιαφερόμενοι
απο το εξωτερικό, μετά απο γραπτές
εξετάσεις.

Ο Οικ.Θρόνος έχει ανακοινώσει πως τα
έξοδα λειτουργίας δεν θα επιβαρύνουν το
κράτος όυτε και το Υπ.Εθν.Παιδείας.Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εδώ και
χρόνια προωθεί την επαναλειτουργία της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η Χάλκη
πέρα απο εκκλησιαστικό λύκειο παρείχε
και ακαδημαϊκού τύπου εκπαίδευση στους
σπουδαστές της οι οποόι στη συνέχεια θα
μπορούσαν να ανανεώσουν το
προσωπικό τόσο του Πατριαρχείου όσο και
να διαπρέψουν στην Θεολογία και σε
άλλες επιστήμες που συγγενεύουν με
αυτή.        
Η Θεολογική Σχολή έκλεισε το 1971 ενώ
πρωτολειτούργησε υπο την Οθωμανική
Διοίκηση και έπειτα απο την ανακύρηξη
της Τουρκικής Ανεξαρτησίας.
Η ύπαρξη της Θεολογικής Σχολής είναι
ζωτικής σημασίας για την συνέχεια και
ύπαρξη του Θεσμού του Οικ. Πατριαρχείου.
Δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα τα οποία
θα έκριναν την ύπαρξη της Σχολής
αντίθετη ως προς τους υπάρχοντες
νόμους και το ζήτημα για την
επαναλειτουργίας της είναι μια καθαρά
πολιτική κίνηση που θα κάνει η
οποίαδήποτε κυβέρνηση θα ασχοληθεί
σοβαρά με το θέμα, τονίζει το Φανάρι εδώ
και χρόνια με αφορμή τη δημοσιοποίηση
της κατάστασης αυτής.
Η Θεολογική
Σχολή μπορεί να
ανοίξει; Εαν ναι
με τι κρητήρια;


Ποιοι οι κίνδυνοι
ανοίγματος της
Θεολογικής Σχολής;
Αποτελεί βήμα για
αλλαγές στην
Θεολογική
εκπαίδευση;

Η Σχολή εαν ανοίξει θα
περιορίζεται στα
θρησκευτικά και μόνο
καθήκοντα της;


Θα πρέπει η Σχολή
της Χάλκης να
επιβλέπεται απο
το Υπουργείο
Παιδείας;

Το Οικ. Πατριαρχείο έχει να
κερδίσει ωφέλη απο την
επαναλειτουργία της
Θεολογικής σχολής Χάλκης;


Ποιοι θα μπορούν
να φοιτήσουν στη
Σχολή;


Τα έξοδα της
λειτουργίας της
Σχολής απο ποιον
θα καλύπτονται;


ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
κεντρική / Σχολή Χάλκης / ερωτήσεις απαντήσεις
| More
reklam
reklam