.
-   Η Σχολή ιδρύθηκε το 1843 πάνω στη νήσο Χάλκη απο τον Πατριάρχη Γερμανό τον εκκλησιαστικά στην
Μητρόπολη των Μοσχονησίων. Πρώτος διευθυντής της σχολής εκτέλεσε ο θεολόγος Κωνσταντίνος
Τυπάλδος.
Το 1853 ο κύκλος των μαθημάτων έγινε εφταετής και έτσι η σχολή απέκτησε μεγάλο πρόγραμμα και
ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών στην ελληνική και τουρκική γλώσσα.και το πτυχίο της αναγνωρίστηκε ώς
ισότιμο ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.
Διευθυντές της σχολής διατέλεσαν περίφημοι θεολόγοι πολλοί απο τους οποίους είχαν πάρει αξιώματα
στην ιεραρχία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας.
Στο μεταξύ με την πάροδο των ετών η σχολή της Χάλκης άρχισε να αποκτά αξιόλογη βιβλιοθήκη με πολλά
σπάνια χειρόγραφα καθώς και σπουδαίας αξίας συλλογή εκκλησιαστικών και εθνικών κειμηλίων, έκλεισε το
1971 με τότε διάταγμα της Τουρκικής Κυβέρνησης.

Το κλείσιμο της σχολής θεωρήθηκε μέγα πλήγμα για την Ελληνική Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης
καθώς και του Οικουμενικού Πατριαρχείου του οποίου ήταν αναπόσπαστο κομμάτι.

Τα αμέσως επόμενα χρόνια έγιναν διάφορες προσπάθειες για να ανοίξει ξανά αλλά όλες σχεδόν είχαν
αποτύχει μπροστά στην αδιαλαξία και τα όχι της εκάστοτε τουρκικής κυβέρνησης.
πάνω και κάτω: άποψη απο αίθουσες διδασκαλίας όπως είναι σήμερα μέσα στη σχολή.
| More
reklam
reklam