Το καλοκαίρι του 1971 ήταν η τελευταία χρονιά που η Θεολογική Σχολή μπόρεσε και έβγαλε απόφοιτους.
Με νόμο της εποχής απαγορεύτηκε η Ανώτερη και ανώτατη θεολογικού τύπου εκπαίδευση στη χώρα -όχι
μόνο για τη Θεολογική Σχολή αλλά και για Μουσουλμανικές σχολές επιπέδου Θεολογικού Λυκείου και
Ακαδημαϊκών τίτλων Θεολογίας.

Το Λύκειο της Σχολής συνέχισε μέχρι το 1984 οπότε και έκλεισε λόγω έλλειψης μαθητών.
κεντρική / Σχολή Χάλκης / όταν έκλεισε...
| More
reklam
reklam