Διπλές υπηκοότητες
κεντρική / στρατιωτική θητεία / Διπλές υπηκοότητες
ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ

Η πραγμάτωση της θητείας θεωρείται μη υποχρεωτική εφόσον η δεύτερη υπηκοότητα λ.χ.
Ελληνική έχει πραγματώσει την στρατιωτική του θητεία ο ενδιαφερόμενος στην Ελλάδα.

Το ίδιο ισχύει και για όλες τις χώρες της Ε.Ε., ΗΠΑ και Καναδά.

Η απόδειξη πραγμάτωσης της θητείας όπως ενα αντίγραφο του Απολυτηρίου Στρατού είναι
απαραίτητη για να θεωρηθεί οτι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να υπηρετήσει.
| More
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap