κεντρική / στρατιωτική θητεία / Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ερωτήσεις - απαντήσεις
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
- ΦΟΙΤΗΣΗ, ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Τουρκικά διαβατήρια εντός και εκτός Τουρκίας)

Ζω στην Κωνσταντινούπολη. Για οικογενειακούς λόγους να κάνω τη θητεία μου
στρατιωτική στην Κωνσταντινούπολη, είναι δυνατόν;

Εάν κατοικείτε στην Κωνσταντινούπολη μπορείτε να υποβάλετε χαρτιά στις κατά τόπου υπηρεσίες
της Στρατονομίας προσκομίζοντας δικαιολογητικά (ΤC kimlik No, λογαριασμό ΔΕΚΟ (Ηλεκτρικό,
νερά, τηλέφωνο σε όνομα δικό σας ή οικίου σας καθώς και πιστοποιητικό θεωρημένο από Noter
στην περιοχή διαμονής σας μέσα στην Κων/ποληΣε περίπτωση που επιθυμώ να σπουδάσω μέχρι και ποια ηλικία μπορώ να αποφύγω
την στράτευση μου;

Σύμφωνα με τον Στρατιωτικό κανονισμό 35/C μέχρι και την ηλικία των 29 ετών μπορείτε να πάρετε
αναβολή από τις κατά τόπου στρατολογικές αρχές.

- Παράδειγμα η γέννηση του 1981 μπορεί μέχρι και τις 31/10/2010 να έχει αναβολή.Εάν έχω κριθεί σαν έφεδρος αξιωματικός πρωτού παρουσιαστώ στην κατά τόπους
μονάδα, μπορώ να το ακυρώσω;

Μπορεί να υπάρξει ακύρωση με έφεση η οποία θα κατατεθεί στα κατά τόπους στρατολογικά
γραφεία
Πχ για το Κουρτουλούς/Ταταύλα στο Στρατολογικό γραφείο της περιοχής του ΣισλήΕάν είμαι φοιτητής στο Ανοιχτό πανεπιστήμιο και διαβιώ εντός ή εκτός Τουρκίας έχω
δικαίωμα αναβολής;

Ναι, έχετε δικαίωμα αναβολής με μια απλή προσκόμιση από την γραμματεία του Πανεπιστημίου η
οποία θα κατατεθεί στην οικία Στρατολογική επιτροπή (πχ Τατάυλα στο Σισλή)Εάν υπάρξει εμπλοκή με ημερομηνίες, δηλαδή έχω κλήτευση για Νοέμβριο του 2009 ενώ
έχω ανανέωση μαθημάτων , δικαιούμαι να παρατείνω την αναβολή μου;

Δεν δικαιούστε να αναβάλλετε την στράτευση σας παρα μόνο με ιατρική γνωμάτευση η οποία και
πάλι θα προσκομιστεί στην κατά τόπους στρατολογική αρχή
(Πριγκηπονήσων πχ στη Χαλκηδόνα, Κων/πολη)Σε περίπτωση που εχω υψηλή βαθμολογία στις ενδοπανεπιστημιακές εξετάσεις ή στις
εισαγωγικές των Πανεπιστημίων μπορώ να αποκτήσω αυτόματα την αναβολή για την
στράτευση;

Με προσκόμιση της σειράς κατάταξης από το σύστημα του ÖSS με τις αναλυτικές βαθμολογίες
καθώς και φωτοαντίγραφο ταυτότητας –και όχι διαβατηρίου ναι, μπορείτε να πάρετε την
ενδεδειγμένη μεγαλύτερη αναβολή (5+2 χρόνια)Βγαίνω για μεταπττυχιακό –ή προπτυχιακό τίτλο σε χώρες του εξωτερικού (Ελλάδα, ΕΕ,
κλπ), δικαιούμε να πάρω αναβολή σύμφωνα με το καθεστώς του Φοιτητή;

Σε περίπτωση που βγαίνετε στο εξωτερικό μπορείτε αυτόματα να αναγνωρίσετε το δικαίωμα της
φοίτησης στις κατά τόπους πρεσβείες από τη στιγμή που προσκομίζετε όλα τα δικαιολογητικά
(αίτηση του ενδιαφερομένου, απαντητική (θετική) απάντηση του ακαδημαϊκού ιδρύματος καθώς και
φωτοαντίγραφο βίζας παραμονής (η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για ένα χρόνο) καθώς
και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου –και όχι ταυτότητας


Περιμένοντας να αποφοιτήσω από το πανεπιστήμιο έχω κάνει –θετική εγγραφή σε άλλο
πανεπιστημιακό τμήμα. Δικαιούμε παράταση αναβολής στράτευσης;

Ναι, δικαιούστε με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την
αποδοχή σας από το 2ο πανεπιστημιακό ίδρυμα.


---


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ισχύει και για πανεπιστήμια του
εξωτερικού με προσκόμιση των ανάλογων δικαιολογητικών (βίζα παραμονής που ανανεώνεται όλα
τα χρόνια παραμονή σας εκεί, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, Πιστοποιητικό γέννησης στην Τουρκία
κλπ)

ΓΕΝΝΗΣΗ 1986 – ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ στις 25/10/2009. -> ;ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
31/12/2011 ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ 2012

ΓΕΝΝΗΣΗ 1983 – ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 25/10/2009 Η ΑΡΧΕΣ 2010. ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΩς
ΚΑΙ 31/12/2011 ΚΑΙ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ -1η κλαση του 2012

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που φοιτητής έχει αποφοιτήσει αλλά δεν έχει ενημερώσει κατά τόπους
στρατολογική υπηρεσία:

-        Κλητεύεται από την Στρατολογική υπηρεσία την αμέσος επόμενη κλάση (ανα 4 μήνες)
-        Επισυνάπτει τα δικαιολογητικά στην κατά τόπους στρατολογική υπηρεσία και εξετάζεται εάν
εμπίπτει στον νόμο 5806/2009 και σύμφωνα με το άρθρο 29 κρίνεται εάν είναι ικανός για
στράτευση ή όχι.Επιθυμώ την εξαγορά της Στρατιωτικής μου θητείας. Υπάρχει δυνατότητα;

Εάν ο ενδιαφερόμενος θέλει εξαγορά επικοινωνεί με το κατά τόπους στρατολογικό γραφείο και
εκείνο με τη σειρά του είναι υποχρεωμένο να καταθέσει μια αίτηση μέσω της οποίας ζητούνται οι
λόγοι Αυτή η αίτηση αποστέλλεται στο ΓΕΕΘΑ στην Άγκυρα και έπειτα από διάστημα 2-3
εβδομάδων έρχεται απάντηση με το ύψος της εξαγοράς –συνήθως 12-14.000 δολλάρια και
αποδοχή λευκού χαρτιού υπηρέτησης μέσω εξαγοράς.

(Η εξαγορά θητείας θεωρείται κριτήριο διαβίωσης και φορολογείται με βάση τον καινούριο
Τουρκικό Φορολογικό Κώδικα.)Επιθυμώ Άοπλη θητεία, λόγω διαφορετικής εθνικής, εθνοτικής ,θρησκευτικής συνείδησης.
Δικαιούμαι ;

-        Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος της Τουρκικής Δημοκρατίας η ένοπλη υπηρεσία
είναι καθήκον του κάθε Τούρκου Υπήκοου. Συνεπώς από την στιγμή της κλήτευσης και μετέπειτα
μπορείτε να ζητήσετε την χορήγηση καθεστώτος άοπλης κοινωνικής, στρατιωτικής, υπαλληλικής
υπηρεσίας έπειτα από αίτηση στο κέντρο που θα παρουσιαστείτε.


- για περαιτέρω στοιχεία δείτε και στις ενότητες για τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΛΠ)
Ανυπότακτοι
| More
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap