κεντρική / στρατιωτική θητεία / Θητείες (τύποι θητείας)
Τύποι θητείας
ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

(Τουρκικά διαβατήρια εντός και εκτός Τουρκίας)


ΒΑΣΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

15 ΜΗΝΕΣ (κανένας εξαγοράσιμος μήνας) *(Σύμφωνα με στρατιωτικό νόμο 1111/2004)

Απόφοιτοι λυκείου. Που δεν εχουν επιτύχει σε εξετάσεις, ούτε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για
σπουδές εντός ή εκτός Τουρκίας.

(Περιλαμβάνει κέντρο, 3 μεταθέσεις καθώς και άδειες που προβλέπονται συνολικά για 20 μέρες –
χωρίς αναρωτικές)


ΚΛΗΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 15ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ
Φεβρουάριος

Μάιος       

Αύγουστος                          
Νοέμβριος   
30ης Νοεμ

28 του Φλεβάρη

31 Μαΐου

31 Αυγούστου
(Δεξιά στήλη κλήτευση μέχρι και, για να μπορείτε να κάνετε εισδοχή στην ανάλογη ΣΕΙΡΑ
/4φορές/χρόνο)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Χρήση φαρμάκων εφόσον έχετε ιατρική ανάγκη μετά από γνωματεύσεις καθώς και προσκόμιση
δικαιολογητικών /χαρτί από νοσοκομείο/πολύ κλινική και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα-εάν
υπάρχει

Άδειες από την στράτευση
Ισχύει ότι ισχύει για όλες τις άδειες σύμφωνα με τον Τουρκικό Στρατιωτικό Κώδικα

ΘΗΤΕΙΑ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

12 ΜΗΝΕΣ (κανένας εξαγοράσιμος μήνας) *(Σύμφωνα με στρατιωτικό νόμο 1111/2004)

Απόφοιτοι λυκείου, Που δεν εχουν επιτύχει σε εξετάσεις, ούτε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για
σπουδές εντός ή εκτός Τουρκίας.

Απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής εντός η εκτός Τουρκίας

(Περιλαμβάνει κέντρο, 1 μετάθεση μετά από επιλογή)

Δυνατότητα μείωσης της έπειτα από προσκόμιση δικαιολογητικών –προστάτης οικογένειας,
χαμηλό εισόδημα, κλπ σε συνεννόηση με τα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΤΑ ποσά εξαγοράς για τους 6 μήνες που είναι και το συνηθέστερο ανέρχεται στις 12.000 – 15.000
Δολάρια πάντα σε συνάρτηση με τις ισοτιμίες αλλά και την περίοδο που γίνεται η αίτηση.

Υπάρχει ρήτρα που υποχρεώνει τον οποιοδήποτε στρατεύσιμο να παρουσιάζεται για την βασική
του εκπαίδευση στο κέντρο και έπειτα να γίνεται η υπογραφή της σύμβασης –αφού η εξαγορά
αντιμετωπίζεται σαν σύμβαση μεταξύ του Τουρκικού Δημοσίου και του Ενδιαφερομένου.

Η πληρωμή γίνεται ή εφάπαξ με έκπτωση 10-15% ανάλογα με την περίπτωση ή σε δόσεις σε
συνάρτηση πάντα με την περίπτωση καθώς και με τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην
κατά τόπους στρατολογική υπηρεσία.

15ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

-        Ισχύουν τα παραπάνω με την διαφορά πως το ποσό μπορεί να επιβαρυνθεί για 2.000 –
3.000 δολάρια ΗΠΑ.
(Οι κλητεύσεις ισχύουν για όλες τις σειρές καθώς και για ολα τα
σώματα/όπλα)
- Oı ημερομηνίες μπορεί να αλλάξουν απο την κεντρική στρατολογική
διεύθυνση της Άγκυρας. (δείτε:
www.tsk.mil.tr )
| More
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap