κεντρική / Deadline βάση δεδομένων Θανάτων / χρονική περίοδος (*ανα χρόνο)
| More
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap
_______________________________________________________ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
χρονική περίοδος
Τα στοιχεία καταχωρούνται σε pdf και excel και κάποια από αυτά –για ενημερωτικούς λόγους και σε html μορφή.
(ενδέχεται να χρειαστείτε κατέβασμα για word/pdf/excel)
- ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950  (1956,1957,1958,1959) (παραλείπονται οι εγγραφές εώς και τα Σεπτεμβριανά)


-
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960 (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969)


-
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970 (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979)


-
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980 (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989)


-
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990 (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)


-
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)


-
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2010 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017+
Για λόγους αποτροπής παραποίησης στοιχείων καθώς και πολιτικής ορθής ευθύνης σε ότι αφορά την ελεύθερη αναμετάδοση πληροφοριών που αφορούν κοινωνικά
ζητήματα όπως ορίζονται απο τους διεθνής νόμους, στις εγγραφές υπάρχει πάντα μια προσέγγιση 33% (+/-) σε ότι αφορά τον πραγματικό όγκο περιστατικών καθώς
και δεδηλωμένων θανάτων τόσο στις επίσημες αρχες, τα γραφεία τελετών καθώς και τις εκκλησιαστικές αρχές της ευρύτερης Κων/πολης.
Ενδεικτική εγγραφή περιστατικών.

Η κωδικοποίηση των καταχωρήσεων θα είναι σε Τουρκικά (επίσημη γλώσσα καθώς και καταχωρήσεις στα τουρκικά) αλλά και στα
Ελληνικά ενώ η αναζήτηση θα αναγνωρίσει και αναζητήσεις χωρίς την δυνατότητα αναγνώρισης ειδικών συμβόλων των τουρκικών
όπως İ , Ğ , Ü,  Ö , Ç , Ş τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρων για την προσθήκη στοιχείων και ονομάτων.
_Διευκρίνηση για την αναμετάδοση πληροφορίας για αποθανόντες
Η αναμετάδοση πληροφορίας, σε σχέση με την τοποθεσία τελικής κατοικίας αποθανόντα, καθώς και η ελεύθερη αναμετάδοση
πληροφοριών που δεν έγκειται σε παραβίαση απορρήτου ή και  καταστρατήγηση συμφερόντων ατόμου, ή ομάδας ατόμων,
κοινοτήτων ή εθνικών γκρούπ που απαρτίζονται απο άτομα δεν αποτελούν εξύβριση, Δυσφήμηση ή παραβίαση μνήμης  των
προσώπων αυτών που δεν βρίσκονται εν ζωή.
Συνεπώς η καταγραφή συμβάντων θανάτων με κατά προσδιορισμό γεωγραφικής τοποθεσίας η οποία είναι συμβατή με την διεθνή
νομοθεσία όπως και τα τουρκικά ένδικα μέσα δεν παραβιάζει για οπουδήποτε λόγο την  μνήμη αλλά και το όνομα ανθρώπου ο
οποίος δεν είναι εν ζωή.
Οι πληροφορίες που αναγράφονται εδώ είναι προϊόν έρευνας και η χρήση τους είναι στην ελεύθερη βούληση του κάθε μοναδικού
επισκέπτη που αναζητεί ή απλά βλέπει την παροχή πληροφορίας.
Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για την κακή χρήση των πληροφοριών εκ μέρους των χρηστών της, ενώ εάν θεωρείτε πως
υπάρχουν λόγοι που θα πρέπει να αναφερθεί η χρήση ή να υπάρξει αφαίρεση στοιχείων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω
της ενότητας
επικοινωνία με θέμα deadline. .