κεντρική / Κλειστά σχολεία / τα κλειστά σχολεία
Kλειστά σχολεία αναφέρονται τα εκπαιδευτήρια τα οποία πλέον δεν  βρίσκονται
σε λειτουργία στην Κων/πολη και σε άλλα σημεία της Τουρκικής επικράτειας
όπου ζεί ελληνικός πληθυσμός ώς και τις μέρες μας.

Τα κλειστά σχολεία, χωρίζονται σε δυο κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:


ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ακίνητα τα οποία απο μόνα τους αποτελούν Μειονοτικά ελληνικά βακούφια τα
οποία συνήθως υπάγονται σε εκκλησίες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως κύρια
χρήση απο τα εκλεγμένα όργανα των Ελληνικών κοινοτήτων της Κων/πολης
αλλά απο την Διεύθυνση Βακουφίων του Τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα κατειλημμένα ακίνητα τα οποία είχαν χρήση σχολείων -μέχρι να σταματήσει
οριστικά η λειτουργία τους- βρίσκονται σε καθεστώς που δεν αναγνωρίζεται η
κυριότητα τους απο την Ελληνική Μειονότητα, και φυσικά αρκετά απο αυτά έχουν
κατεδαφιστεί ή δημευθεί ή έχουν παραχωρηθεί για άλλη χρήση σε τρίτους
χρήστες ή εκμισθωθεί με όρους οι οποίοι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις κατα
τόπους Ρωμαίϊκες κοινότητες.

Σύμφωνα με τον Νόμο 5555 που άπτεται των δικαιωμάτων των Μειονοτήτων επι
των Βακουφίων -εκκλησίες, σχολεία καθώς και εκτάσεις -γαίες- υπάρχει
πρόβλεψη για μελλοντικό συμψηφισμό καθώς και αλλαγή καθεστώτος η οποία
μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγή των σημερινών δεδομένων.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ)

Σχολεία τα οποία μαζικά έχουν κλείσει κυρίως απο την δεκαετία του '70, χρονιές
μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης μαθητών τα οποία έκτοτε λειτουργούν μόνο με
δυο οργανικές θέσεις: Υποδιευθυντή - Τούρκου και φύλακα. Τα σχολεία αυτά
τυπικά σήμερα βρίσκονται σε καθεστώς λειτουργίας η οποία όμως τυπικά δεν
υφίσταται αφού αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο για να μην υπάρξει η δυνατότητα
δήμευσης και αλλαγής χρήσης του ακινήτου πέραν απο αυτή του
εκπαιδευτηρίου που καλέι να καλύψει ανάγκες του Ελληνικού πληθυσμού ανα
περιοχή στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεοδο και αλλού.

Τα σχολεία αυτά σήμερα λειτουργούν κατόπιν τυπικά υπαρκτής συμφωνίας
μεταξύ του Υπουργ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο ωστόσο πέρα
απο τους περιορισμούς που υπάρχουν στο δυναμικό το μαθητών που μπορεί να
παρακολουθήσει μαθήματα στα Μειονοτικά σχολεία (Μόνο Ρωμιοί, Συροχαλδαίοι
καθώς και κατ'εξαίρεση παιδιά Ελλήνων που υπηρετούν στις προξενικές αρχές
της Ελλάδας στη Τουρκία) προβλέπει πως τυχόν αύξηση πληθυσμού καθώς και
αύξηση μαθητών θα μπορούσε να τοποθετηθεί στα ήδη υπάρχοντα σχολεία σε
αδράνεια -τα οποία είναι 15 σε όλη την Κων/πολη.
σχολεία κλειστά
| More