κεντρική / ελληνισμός στην Τουρκία σήμερα
| More
Ελληνισμός στην Τουρκία σήμερα
Η πιο σημαντική απο τις κοινότητες είναι αυτή της Κωνσταντινούπολης.
Σε αυτήν βρίσκονται ακαθόριστος αριθμός Ελλήνων, τόσο Ομογενών αλλά και μεταναστών απο την
Ελλάδα. Ο αριθμός ο πραγματικός υπολογίζεται αρκετά πάνω απο 5.000 ανθρώπους.
>>
Κωνσταντινούπολη : 5.000+
(Κων/πολη, Πριγκηπονήσια)
Σμύρνη: 75+
(Σμύρνη και ευρύτερη περιοχή)
Ίμβρος και Τένεδος: 204
Κων/πολη
Τα νησιά του Αιγαίου που παραδοσιακά είχαν Ελληνικό πληθυσμό, σήμερα υπολογίζεται πως
υπάρχουν 187 Έλληνες στην Ίμβρο (μόνιμοι κάτοικοι) και άλλοι 17 στην Τένεδο. Τα δε καλοκαίρια
ο αριθμός πολλαπλασιάζεται αφού αρκετοί νησιώτες απο την διασπορά επιστρέφουν στις εστίες
τους για παραθερισμό.
>>
Ίμβρος και Τένεδος
Η Σμύρνη και ευρύτερη περιοχή της έχουν πάνω απο 75 άτομα. Αρκετοί ανήκουν στο εκεί
Ελληνικό προξενείο καθώς και στο προσωπικό του Νάτο. Υπολογίζεται πως υπάρχουν 8
Ελληνικές οικογένειες -που παραμένουν απο το '22.
>>
Σμύρνη
Η Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία σήμερα συγκεντρώνεται στην Κων/πολη, την Ίμβρο και Τένεδο αλλά
και στη Σμύρνη.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια εισροή Ελλήνων απο την Ελλάδα με σκοπό την μεσοπρόθεσμη ή
μακροπρόθεσμη διαμονή.


αναλυτικά:
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap
Ελληνικές κοινότητες στη Τουρκία