κεντρική / Παναγία Σταυροδρομίου Galatasaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi
| More
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap
Ι Ν ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Ευχαρίστως ανακοινούται ότι την Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου, εορτήν των Εισοδίων της Θεοτόκου,
πανηγυρίζοντος του ημετέρου Καθεδρικού Ιερού Ναού, η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαίος, ευλαβή προσκλήσει της Εφοροεπιτροπής, ηγαθύνθη όπως προσερχόμενος μεθ’
απάσης της Ακολουθίας Αυτού, τελέση την Θείαν Λειτουργίαν μετά των Αγίων Συνοδικών
Αρχιερέων.
Τον Θείον Λόγον θα κηρύξη ο Σεβ. Μητρ. Προύσης κ. Ελπιδοφόρος.
Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη Αιθούση.
Αφ’ εσπέρας Τετάρτην 20 Νοεμβρίου και ώραν 16.30 τελείται πανηγυρικός Εσπερινός μετ’
αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ. Γερμανού τη συμμετοχή του
Ιερού Κλήρου της Κοινότητος.