κεντρική / JOBfinder / Συμβάσεις εργασίας
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Οι συμβάσεις εργασίας που ισχύουν σήμερα στη Τουρκία)
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συμβάσεις εργασίας που ισχύουν σήμερα στη Τουρκία είναι οι παρακάτω :


- ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Ισχύουν σε εταιρίες καθώς και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη Τουρκία και οι
όροι είναι γενικοί για όλους τους εργαζομένους με αλλαγή των επι μέρους στοιχείων έπειτα απο διάλογο.


Ατομικές συμβάσεις εργασίας
Μια αρκετά διαδεδομενη σχέση εργασίας μεταξύ υπαλλήλου και εργοδότη, η οποία ακολουθεί τις γενικές
αρχές που ισχύουν και στην Δυτική Ευρώπη. Οι όροι εξαρχής γίνονται γνωστοί στον εργαζόμενο ο οποίος
ωφείλει να δώσει συναίνεση για να υπάρξει εργοδοτική σχέση


Κλαδικές συμβάσεις εργασίας
Ισχύουν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα -τα οποία θεωρούνται ανοιχτά
| More
MENOY
φορμάτ/μορφή αρχείων είτε σε pdf οπότε θα χρειαστείτε
adobe acrobat reader (πατήστε
εδώ)
ή σε μορφή για word/odt για microsoft office/ open
office 2007 ή νεότερο / open office
εδώ (tr)
LEGAL DISCLAIMER : Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ εμπεριέχουν στοιχεία απο Νόμους που ισχύουν εντός της Τουρκικής
επικράτειας και σύμφωνα με τους νόμους του ΥΠΕΣ, Υπ Εργασίας καθώς και του Υπ. Δικαιοσύνης της Τουρκικής Δημοκρατίας. Για περαιτέρω
πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατα τόπου Τουρκικές Πρεσβείες και Προξενικές αρχές οι οποίες σας παρουσιάζουν τις
προϋποθέσεις και το τι ισχύει. Η σελίδα αυτή δεν εμπεριέχει περιορισμούς για πνευματικά δικαιώματα. Κομμάτια αυτής εμπίπτει στα πν. δικαιώματα

- Ηπαρούσα ιστοσελίδα απλώς προωθεί την ιδέα για την εύρεση εργασίας και σε καμμία περίπτωση δεν προωθεί βιογραφικά σε τρίτους. Η υποβολή
βιογραφικού λογίζεται σαν μια άκρως προσωπική πράξη η οποία δεσμεύει τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Για οποιεσδήποτε απορίες καθώς και
παρατηρήσεις επισκεφθείτε το feedback του ιστοχώρου.|
© |
disclaimer
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap