κεντρική / μικρές αγγελίες / πολ. μηχανικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες ηλεκτρολόγοι
| More
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap
- μικρές αγγελίες - προσθήκη ; - εδώ
Εταιρία αναζητεί αποφοίτους τοπογράφους  0.212.422.79.72 mustafa.alniz@ardaglassware.com        

Εταιρία τεχνική αναζητεί ηλεκτρολόγους και μηχανικούς info@aryyapi.com

Εταιρία αναζητεί αρχιτέκτονες και μηχανικούς με γνώσεις autocad,3dmax,office καθώς και καλή γνώση τουρκικών
και αγγλικών info@cepe.com.tr

Εταιρία ηλεκτρονικών αναζητεί ηλεκτρολόγο μηχανικό με εμπειρία. απαραίτητα αγγλικά. Να κατοικεί στην αν. ακτή
Tel: 0532.211.51.32 info@gamakimya.com.tr

Εταιρία αναζητεί αρχιτέκτονα CV: gunkariyer@gmail.com

Εταιρία κατασκευαστική αναζητά μηχανικούς, τοπογράφους καθώς και αρχιτέκτονες με καλή γνώση αγγλικών,
τουρκικών, εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. info@tamfa.com.tr


Η εταιρία Bayıner A.Ş. αναζητεί ηλεκτρολόγους info@bayiner.com.tr 0216.415.53.36

Η DSP αναζητά ηλεκτρολόγους germen@germen.com.tr 0.212.000.00.00