Οι μικρές αγγελίες που θα δημοσιεύονται εδώ έχουν να κάνουν για την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
καθώς και των Πριγκηπονήσων. Δημοσιεύοντας μια αγγελία στην ιστοσελίδα γνωρίζετε πως τα στοιχεία σας
γνωστοποιούνται μιας και αυτή θα γίνεται ορατή από τον οποιοδήποτε επισκέπτη του ιστοχώρου.

Το gmt Ομογένεια Τουρκία δεν είναι ιστοχώρος για μικρές αγγελίες εξ’αρχής. Ωστόσο λόγω της ζήτησης του
αντικειμένου κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία αυτής της υποσελίδας. Το πρώτο δοκιμαστικό διάστημα λειτουργίας
της σελίδας η δημοσίευση αγγελιών είναι δωρεάν.
- ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ (σε ότι αφορά την παροχή πληροφοριών και δημοσίευση προσωπικών δεδομένων)

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται προορίζονται αποκλειστικά για ατομική και ιδιωτική χρήση. Οι συστάσεις
καθώς και η απόδοση έργου για υποθέσεις που σχετίζονται με περιουσιακά καθώς και άλλα έννομα εμπράγματα
και μη δικαιώματα έχουν καθαρά ενημερωτικό και όχι καθοριστικά δεσμευτικό χαρακτήρα για την χάραξη
στρατηγικής ή άποψης από τους αναγνώστες του ιστοχώρου.

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε
ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που
στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη
και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος συνιστά παράνομη
πράξη ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.
Το site μας καταγράφει το IP address των επισκεπτών το οποίο χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς και δεν
μπορεί να καταδείξει προσωπικά στοιχεία.
κεντρική / μικρές αγγελίες / πολιτική αγγελιών
| More
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap