κεντρική / Ζωγράφειο / πολιτισμός
| More
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
επίσης δείτε :
δείτε
Το Ζωγράφειο Λύκειο σήμερα διοργανώνει και συμμετέχει σε πολλές παραστάσεις
καθώς και φεστιβάλ που λαμβάνουν μέρος σε Ομογενειακά και ευρύτερα πλαίσια. Η
αίθουσα του ''Δημήτριος Φραγκόπουλος'' αφιερωμένη στον Χαρισματικό Διδάσκαλο του
Γέννους και διευθυντή για μεγάλο αριθμό ετών του Σχολείου του Ζωγραφείου φιλοξενεί
συναυλίες, παραστάσεις, κοινοτικά δρώμενα αλλά και πολλές εκδηλώσεις όπως
παρουσιάσεις βιβλίων κ.ο.κ.

Πέρα απο τα εντός Τουρκίας δρώμενα, η πολιτισμική διαδρομή και κίνηση του
σχολείου γνωρίζει δημοσιότητα και στο εξωτερικό όπως στην Ελλάδα, την Αμερική και
χώρες της Ευρώπης με έντονο το πολιτισμικό Πολίτικο στοιχείο.
Το 2004, ιδρύθηκε στην Αθήνα ο σύλλογος ”Φίλοι του
Ζωγράφειου Λυκείου Κωνσταντινούπολης” με στόχο την
ανεύρεση πόρων για την εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου, που τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής
κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα, οι χορηγίες του
ελληνικού κράτους προς το Ζωγράφειο έχουν περιοριστεί
σε βαθμό που κάθε μέρα που περνά το έργο του σχολείου
γίνεται και πιο δύσκολο.
φωτογραφίες :
(υλικό απο: blog Zografyon (click here) ELT Teacher Development (click here)
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap