κεντρική / Ζωγράφειο / τοποθεσία
| More
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ανοιχτό ώρες σχολείων

ιστοσελίδα :
εδώ
επίσης δείτε :
δείτε
Το σχολείο βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του Γαλατασαραϋ στην οδό
Τουρνατσίμπασι, στο κέντρο του Πέραν. Είναι εύκολο στη πρόσβαση τόσο απο τη
πλατεία Ταξίμ όσο και απο το Τούνελ.

Δειύθυνση :
Turnacibasi Sokak N 27 34433 BEYOĞLU/İSTANBUL

Τηλέφωνα :
0212 292 03 02 , 244 27 89 , 293 96 66 FAX  0212 293 95 17 , 293 16 55
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap