Τα προβλήματα και θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνική Μειονότητα της Τουρκίας
σε μια συνοπτική παρουσίαση ανα κατηγορία και θεματολογία εσωτερικά: |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
- Συνοπτική παρουσίαση
- Πατριαρχείο, Χάλκη
- Περιουσιακό + Βακούφια
- Υπηκοότητες
- Στρατός
- Γενικά
- Τι προβλέπει η Λωζάνη
- Τι συνέβει στην Ελλάδα
- Η κατάσταση σήμερα
- Προβλήματα + Λύσεις
θέματα___
η διασπορά___
Μειονότητα στη Θράκη___
θέματα και λύσεις προβλημάτων___
δικτυογραφία___
Μειονότητα στη Θράκη___
Βακούφια και κοινωφελή ιδρύματα___
Συροχαλδαίοι (ΑραβοΟρθόδοξοι/Αντιοχείς)___
Ομογένεια + Κράτος___
Άλλα θέματα___
δείτε...
| More
κεντρική / ομογένεια / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap