κεντρική / ομογένεια / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / Άμεσα και έμμεσα προβλήματα
Άμεσα ή έμμεσα προβλήματα διαβίωσης

Τα βασικά προβλήματα συνοψίζονται κυρίως στην Εκπαίδευση καθώς και στην περίθαλψη της Ομογένειας
της Πόλης.

Όντας μια κοινότητα με μεγάλη ακίνητη περιουσία, πέρα από τις δύσκολες ιστορικές συγκυρίες καθώς και τις
πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί εώς και σήμερα η Ρωμαίικη Μειονότητα αντιμετωπίζει σωρεία
προβλημάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με το δικαίωμα απόλαυσης περιουσίας για πολλά από τα
Κοινοτικά Βακούφια τα οποία έχει σαν απόρροια της μεγάλης και μακραίωνης ιστορίας της.

Η σωστή διαχείριση καθώς και τα δίκαια αιτήματα για την μη υφαρπαγή περιουσιών που ανήκουν στις
κοινότητες των Ελλήνων της Πόλης είναι δεδομένο που έχει αναγνωριστεί τόσο από πολλούς Τούρκους
πολιτικούς όσο και από τις διεθνής οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατά καιρούς έχουν
επισκεφθεί την Μειονότητα της Πόλης (παράδειγμα η Helsinki Human Rights Watch το 1991 και 1995).

Η εκπαίδευση καθώς και η κοινοτική οργάνωση αποτελεί έναν ακόμα αδύνατο κρίκο ο οποίος θα πρέπει να
ενδυναμώσει μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές.

Τα Οικονομικά βοηθήματα που δίνονται τόσο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και από το Ελληνικό
Προξενείο καλό είναι να συνεχιστούν να δίνονται αφού ένα μεγάλο μέρος των Ομογενών κυρίως άνω των 70
ετών βοηθιέται από αυτά.
| More
Ομογένεια και κράτος___
reklam
home
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap