κεντρική / ομογένεια / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / Επιστροφή Ρωμιών στη Τουρκία
Επιστροφή

Υπάρχουν δείγματα τάσης επιστροφής Ομογενών από το εξωτερικό στη Τουρκία όμως το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται σε μεγάλες ηλικίες δηλαδή άνθρωποι πάνω απο 65+ έτη σε ηλικία σύνταξης που αποφασίζουν
την επιστροφή στα πάτρια εδάφη.

Ωστόσο το κλίμα εμπέδωσης ασφάλειας τόσο μέσα στη Τουρκία καθώς και ψυχολογικοί λόγοι μέχρι στιγμής
δεν έχουν συντελέσει να υπάρξει μαζικό κύμα επιστροφής Ρωμιών στις εστίες τους.

Η Ευρωπαϊκή Προοπτική της Τουρκίας καθώς και οι μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται σε
συνδυασμό με την Διοικητική αναδιάρθρωση στην οποία κάποια στιγμή θα πράξει η Ελληνική Μειονότητα εκ
των προτέρων θα βοηθήσει αρκετά στην ψυχολογική και πρακτική δράση μέτρων για να υπάρξει μεγαλύτερη
προσέλευση Ρωμιών της διασποράς στην Τουρκία.

Οι μαζικές προσφυγές που γίνονται για επανάκτηση μειονοτικών περιουσιακών δικαιωμάτων αν και έχει
λεχθεί πως έχουν μόνο οικονομικό όφελος εν κατακλείδι προκύπτει πως πολλοί από τους ενάγοντες
επιθυμούν απόδοση ακινήτων για περαιτέρω αξιοποίηση και όχι απαραίτητα για να υπάρξει ενα μαζικό κύμα
ρευστοποίησης όπως αρκετοί υποστηρίζουν σήμερα.
| More
Απόδημοι___
reklam
home
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap