κεντρική / ομογένεια / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / Δικτυογραφία (Τουρκικά)
Δικτυογραφία για την Ελληνική Μειονότητα στη Πόλη

Σελίδες/ άρθρα στις Ελληνικές εφημερίδες που είναι αφιερωμένα στην Ελληνική/Ρωμαίϊκή Μειονότητα της
Κωνσταντινούπολης στα Τουρκικά
Tüm gazeteler : Fener Rum Ortodoks Patriği
Tüm gazeleter : İstanbul Rum Azınlığı
GRTR haberleri : Politika Azınlıklar
Turkısh Greek : Azınlıklara için
Hürriyet : İstanbul Kiliseleri
Hürriyet : İstanbul Rumları (arşiv)
Sabah : Rumları Türk halkı seviyor ama bürokrasi sevmiyor
| More
Δικτυογραφία___
reklam
home
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap