κεντρική / ομογένεια / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / Πληθυσμός - γενικά
Υπολογισμός πραγματικού πληθυσμού

Ο πραγματικός πληθυσμός της Ελληνικής Μειονότητας της Πόλης σήμερα δεν μπορεί να υπολογιστεί, πέρα
από υπολογισμούς στοιχείων τόσο από τις κατά τόπου κοινότητες –οι οποίες έχουν εγγεγραμμένα τα μέλη
τους , όσο και από το ίδιο το Πατριαρχείο το οποίο διαθέτει στοιχεία για κάθε ενορία.

Ωστόσο υπάρχει ενας αριθμός Ομογενών οι οποίοι δεν έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με την Μειονότητα.
Συνεπώς πέρα από την τελευταία επίσημη απογραφή του 1936 δεν υπάρχουν νεότερες απογραφές για την
πραγματική πληθυσμιακή κατάσταση στη Πόλη του σήμερα.

Πέρα από την προσπάθεια που διενήργησε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας τα νούμερα που έβγαλε αν και
μερικώς υπερβολικά για κάποιους θα μπορούσαν να αποτελούν πραγματικότητα αφού το νούμερο των
4.500 – 5.000 φαίνεται μεν μεγάλο, αλλά συνυπολογίζοντας τους μεικτούς γάμους, τα τέκνα αυτών που
έλαβαν το θρήσκευμα αλλά και την πιθανή χρήση της ελληνικής γλώσσας οι 4.500 με 5.000 Έλληνες για το
2006 θα μπορούσαν να είναι ένα ρεαλιστικό νούμερο χωρίς να ληφθεί υπόψη η συστηματική αύξηση της
Ελληνικής Παροικίας της Πόλης, αποτέλεσμα μετανάστευσης για εκπαιδευτικούς ή εργασιακούς λόγους από
το 2006 και μετά.
εδώ
| More
Πληθυσμός___
reklam
home
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap