κεντρική / ομογένεια / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑραβοΟρθόδοξοι και Εκπαίδευση
ΑραβοΟρθόδοξοι

Από την εποχή του ερχομού των Συροχαλδαίων (Αραβόφωνων Χριστιανών από το Χατάυ/Αλεξανδρέττα) στη
Πόλη, το κράτος από την αρχή τους αντιμετώπισε σαν Ελληνορθόδοξους με μόνη διαφορά την εθνοτική τους
προέλευση. Έτσι η είσοδος αυτών στα σχολεία της Μειονότητας καθώς και η συστηματική παρουσία στα
κοινοτικά δρώμενα εν μέρει τόνωσε την πληθυσμιακή συρρίκνωση και από την άλλη άνοιξε ένα καινούριο
κεφάλαιο στην Πολίτικη πραγματικότητα: Η αφομοίωση των Αραβο Ορθοδόξων του Χατάυ καθώς και η νέα
πραγματικότητα σε ότι αφορά την εκπαίδευση καθώς και την ευρύτερη κοινοτική ζωή.

Οι περισσότεροι από τους Συροχαλδαίους άρχισαν να μετοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Γαλατά καθώς
και του Φαναρίου. Η παρουσία τους εκεί τόνωσε εν μέρει το μαραζωμένο ελληνικό στοιχείο –αφού στην
ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου το 1999 κατοικούσαν μόνο 35 Έλληνες και έτσι άρχισε μια συστηματικά
έντονη προσπάθεια για ενσωμάτωση τους στο κοινοτικό υπόβαθρο με απαρχή τις εκκλησίες καθώς και τις
ασχολίες που θα καλούνταν να κάνουν.
Αρκετοί άρχισαν να δουλεύουν τόσο για το Πατριαρχείο όσο και για τις επιμέρους κοινότητες στις οποίες
είχαν παρουσία.

Η παρουσία τους ωστόσο έχει δώσει ώθηση τόσο στο ποίμνιο όσο και στις επί μέρους διαπροσωπικές
σχέσεις.

Σήμερα υπολογίζονται περίπου σε 1.000 άτομα με ρυθμούς αρκετά αυξητικούς έχοντας σαν πρώτο δείγμα
την παρουσία των Αραβόφωνων μαθητών στα Μειονοτικά σχολεία.
Η χρήση αραβικών και ελληνικών στα σπίτια αποτελεί ένα αρκετά κοινό χαρακτηριστικό.
| More
Συροχαλδαίοι___
reklam
home
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap