κεντρική / ομογένεια / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑραβοΟρθόδοξοι και Εκπαίδευση
ΑραβοΟρθόδοξοι και Εκπαίδευση

Η ελληνική εκπαίδευση στη Τουρκία εν γένει άρχισε να εξελίσσεται μετά την έντονη και συχνά απογοητευτική
στασιμότητα της όταν αραβόφωνοι μαθητές άρχισαν να κάνουν την παρουσία τους στα Ελληνικά Μειονοτικά
Σχολεία της Πόλης. Σήμερα πάνω από το 40% των Μαθητών των Ομογενειακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
είναι Αραβόφωνοι Χριστιανοί.

Αν και υπάρχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα πορεία σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης τους στην
πολυπολιτισμικότητα της Πόλης, δημιουργούνται προβλήματα σε ότι αφορά την παροχή εκπαίδευσης καθώς
και μάθησης στους μαθητές των σχολείων.

Η κύρια γλώσσα των Αραβορθοδόξων είναι κυρίως τα αραβικά –ή και τουρκικά στα σπίτια τους. Η μίξη
μαθητών σε συνδυασμό με τα πολύπλοκα μαθητικά προγράμματα που υπάρχουν στα σχολεία καθώς και η
περιορισμένη ελληνομάθεια των Ομογενών μαθητών δημιουργεί έναν συνδυασμό με πολύ λεπτές
ισορροπίες.

Η συστηματική εξαγωγή Αραβόφωνων μαθητών της Πόλης στην Ελλάδα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο
γίνεται αυτή η ομογενειοποίηση τους από την αρχική τους ταυτότητα μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμα
παράγοντα για μια πιθανή –μακροχρόνια όμως πληθυσμιακή ανάκαμψη.

Στα δημοτικά σχολεία ποσοστά μεταξύ 40-50% των μαθητών είναι Αραβόφωνοι. Τα ποσοστά αυτά στο
Λύκειο μειώνονται και φτάνουν τα 20-30% ενώ πριν από 10 χρόνια δεν ξεπερνούσαν και στις δυο βαθμίδες
της εκπαίδευσης το 10%. Η Συστηματική παρουσία του Αραβόφωνου στοιχείου σε συνδυασμό με την
παρουσίαση των προβλημάτων διγλωσσίας και την πρόνοια για την λύση τους πιθανά να συνέβαλλε σε μια
καλυτέρευση της κατάστασης τόσο στο μορφωτικό όσο και στο καθαρά ψυχολογικό επίπεδο που επικρατεί
στα εκπαιδευτήρια της Ομογένειας.

Ωστόσο έχει κριθεί απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα και πρόνοια για την καλυτέρευση των ελληνικών των
μαθητών που προέρχονται από Αραβο-Ορθόδοξες οικογένειες της Πόλης που φοιτούν μετέπειτα σε
Μειονοτικά σχολεία. Ο λόγος; Η διγλωσσία καθώς και τριγλωσσία που παρατηρείται δυσχεράνει τόσο το έργο
των καθηγητών όσο και τα ίδια τα παιδια.
| More
Συροχαλδαίοι___
reklam
home
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap