κεντρική / ομογένεια / Μέσα Ενημέρωσης στην Κωνσταντινούπολη *Ομογενειακά
Ο Ελληνικός τύπος της Πόλης έχει παράδοση ετών και σε αυτή θα
συνυπολογίσουμε κυρίως τα δεδομένα -όταν πληθυσμιακά υπήρχαν
μεγάλα ποσοστά πληθυσμού καθώς και τον τρόπο μετάδοσης της
'πληροφορίας'.

Στις μέρες μας βρίσκονται σε κυκλοφορία δυο εφημερίδες, και έντυπα τα
οποία εκτυπώνονται στην Ελλάδα ειδικά σε ότι αφορά το Οικουμενικό
Πατριαρχείο ή συγγραφικές δραστηριότητες των Μητροπόλεων εδώ.
εξώφυλο της εφημερίδας Απογευματινή. Μαζί με την
εφημερίδα Ηχώ αποτελούν τις δυο ελληνόφωνες
εφημερίδες στην Κων/πολη του σήμερα, ενώ μαζί με την
εφημερίδα Cumhuriyet αποτελεί την πιο παλιά εφημερίδα
που εκδίδεται στην Τουρκία.
| More
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap
_____________________________________________ΜΜΕ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ομογένειας

Μέσα ενημέρωσης στην Κωνσταντινούπολη. Εφημερίδες, τιράζ καθώς και πληροφορίες για έντυπα
παλαιότερα.
_____________________________________________επίσης δείτε :
Τα μέσα ενημέρωσης της Ομογένειας
στην ΤΟυρκία εξ'ορισμού βασίστηκαν
στον έντυπο τύπο καθώς τα χρόνια που
υπήρχε μεγάλο κοινό ο τύπος
αποτελούσε τον πιο προσφιλή τρόπο
μετάδωσης ειδήσεων τόσο στο
εσωτερικό όσο και ευρύτερα στον
κόσμο.