κεντρική / αφιερώματα / ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ / Οικουμενικοί Πατριάρχες
Ιδρυτής
1ος αι. Απόστολος Ανδρέας
[Επεξεργασία]Επίσκοποι Βυζαντίου
38-54 Στάχυς ο Απόστολος
54-68 Ονήσιμος
71-89 Πολύκαρπος Α΄
89-105 Πλούταρχος
105-114 Σεδεκίων
114-129 Διογένης
129-136 Ελευθέριος
136-141 Φήλιξ
141-144 Πολύκαρπος Β΄
144-148 Αθηνόδωρος
148-154 Ευζώιος
154-166 Λαυρέντιος
166-169 Αλύπιος
169-187 Περτίναξ
187-198 Ολυμπιανός
198-211 Μάρκος Α΄
211-214 Φιλάδελφος
214-230 Κυριακός Α΄
230-237 Καστίνος
240-245 Ευγένιος Α΄
245-272 Τίτος
272-284 Δομέτιος
284-293 Ρουφίνος
293-305 Πρόβος
306-314 Μητροφάνης Α΄
[Επεξεργασία]Επίσκοποι Νέας Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως
314-337 Αλέξανδρος
337-339 Παύλος Α΄
339-341 Ευσέβιος ο Νικομηδείας
341-342 Παύλος Α΄ (2η φορά)
342-346 Μακεδόνιος Α΄
346-351 Παύλος Α΄ (3η φορά)
351-360 Μακεδόνιος Α΄ (2η φορά)
360-370 Ευδόξιος ο Αντιοχείας
370 Ευάγριος
370-380 Δημόφιλος
379-380 Γρηγόριος Ναζιανζηνός
380 Μάξιμος ο Κυνικός
380-381 Γρηγόριος Α΄ Ναζιανζηνός
[Επεξεργασία]Πατριάρχες Νέας Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως
381-397 Νεκτάριος
398-404 Ιωάννης Α΄ Χρυσόστομος
404-405 Αρσάκιος
406-425 Αττικός
426-427 Σισίνιος Α΄
428-431 Νεστόριος
431-434 Μαξιμιανός
434-446 Πρόκλος
446-449 Φλαβιανός
449-458 Ανατόλιος
458-471 Γεννάδιος Α΄
472-489 Ακάκιος
489 Φραβίτας
489-495 Ευφήμιος
495-511 Μακεδόνιος Β΄
511-518 Τιμόθεος Α΄
[Επεξεργασία]Αρχιεπίσκοποι Νέας Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως
και Οικουμενικοί Πατριάρχες
518-520 Ιωάννης Β΄ Καππαδόκης
520-535 Επιφάνιος
535-536 Άνθιμος Α΄
536-552 Μηνάς
552-565 Ευτύχιος
565-577 Ιωάννης Γ΄ Σχολαστικός
577-582 Ευτύχιος (2η φορά)
582-595 Ιωάννης Δ΄ Νηστευτής
595-606 Κυριακός Β΄
607-610 Θωμάς Α΄
610-638 Σέργιος Α΄
638-641 Πύρρος
641-653 Παύλος Β΄
654 Πύρρος (2η φορά)
654-666 Πέτρος
667-669 Θωμάς Β΄
669-675 Ιωάννης Ε΄
675-677 Κωνσταντίνος Α΄
677-679 Θεόδωρος Α΄
679-686 Γεώργιος Α΄
686-687 Θεόδωρος Α΄ (2η φορά)
687-693 Παύλος Γ΄
693-706 Καλλίνικος Α΄
706-712 Κύρος
712-715 Ιωάννης ΣΤ΄
715-730 Γερμανός Α΄
730-754 Αναστάσιος
754-766 Κωνσταντίνος Β΄
766-780 Νικήτας Α΄
780-784 Παύλος Δ΄
784-806 Ταράσιος
806-815 Νικηφόρος Α΄
815-821 Θεόδοτος Α΄ Κασσιτεράς
821-836 Αντώνιος Α΄ Κασσιμάτης
836-842 Ιωάννης Ζ΄ Γραμματικός
842-846 Μεθόδιος Α΄
846-858 Ιγνάτιος
858-867 Φώτιος Α΄
867-877 Ιγνάτιος (2η φορά)
877-886 Φώτιος Α΄ (2η φορά)
886-893 Στέφανος Α΄
893-901 Αντώνιος Β΄ Καυλέας
901-907 Νικόλαος Α΄ Μυστικός
907-912 Ευθύμιος Α΄
912-925 Νικόλαος Α΄ Μυστικός (2η φορά)
925-928 Στέφανος Β΄
928-931 Τρύφων
931-956 Θεοφύλακτος
956-970 Πολύευκτος
970-974 Βασίλειος Α΄ Σκαμανδρηνός
974-980 Αντώνιος Γ΄ Στουδίτης
980-996 Νικόλαος Β΄ Χρυσοβέργης
996-999 Σισίνιος Β΄
999-1019 Σέργιος Β΄
1020-1025 Ευστάθιος
1025-1043 Αλέξιος Στουδίτης
1043-1059 Μιχαήλ Α΄ Κηρουλάριος
1059-1063 Κωνσταντίνος Γ΄ Λειχούδης
1063-1075 Ιωάννης Η΄ Ξιφιλίνος
1075-1081 Κοσμάς Α΄ Ιεροσολυμίτης
1081-1084 Ευστράτιος Γαριδάς
1084-1111 Νικόλαος Γ΄ Κυρδινιάτης
1111-1134 Ιωάννης Θ΄ Ιερομνήμων
1134-1143 Λέων Στυππής
1143-1146 Μιχαήλ Β΄ Κουρκούας
1146-1147 Κοσμάς Β΄ Αττικός
1147-1151 Νικόλαος Δ΄ Μουζάλων
1151-1153 Θεόδοτος Β΄
1153 Νεόφυτος Α΄
1154-1156 Κωνσταντίνος Δ΄ Χλιαρηνός
1156-1169 Λουκάς Χρυσοβέργης
1170-1177 Μιχαήλ Γ΄
1177-1178 Χαρίτων Ευγενειώτης
1178-1183 Θεοδόσιος Α΄ Βορραδιώτης
1183-1186 Βασίλειος Β΄ Καματηρός
1187-1189 Νικήτας Β΄ Μουντάνης
1189-1190 Λεόντιος Θεοτοκίτης
1190-1191 Δοσίθεος
1191-1198 Γεώργιος Β΄ Ξιφιλίνος
1198-1206 Ιωάννης Ι΄ Καματηρός
1207-1213 Μιχαήλ Δ΄ Αυτωρειανός
1213-1215 Θεόδωρος Β΄ Ειρηνικός
1215 Μάξιμος Β΄
1215-1222 Μανουήλ Α΄ Χαριτόπουλος
1222-1240 Γερμανός Β΄
1240 Μεθόδιος Β΄
1240-1255 Μανουήλ Β΄
1255-1260 Αρσένιος Αυτωρειανός
1260-1261 Νικηφόρος Β΄
1261-1267 Αρσένιος Αυτωρειανός (2η φορά)
1267 Γερμανός Γ΄
1267-1275 Ιωσήφ Α΄
1275-1282 Ιωάννης ΙΑ΄ Βέκκος
1282-1283 Ιωσήφ Α΄ (2η φορά)
1283-1289 Γρηγόριος Β΄
1289-1293 Αθανάσιος Α΄
1294-1304 Ιωάννης ΙΒ΄
1304-1310 Αθανάσιος Α΄ (2η φορά)
1311-1315 Νήφων Α΄
1316-1320 Ιωάννης ΙΓ΄ Γλυκύς
1320-1321 Γεράσιμος Α΄
1323-1334 Ησαΐας
1334-1347 Ιωάννης ΙΔ΄ Καλέκας
1347-1349 Ισίδωρος Α΄
1350-1354 Κάλλιστος Α΄
1354-1355 Φιλόθεος Κόκκινος
1355-1363 Κάλλιστος Α΄ (2η φορά)
1364-1376 Φιλόθεος Κόκκινος (2η φορά)
1376-1379 Μακάριος
1379-1388 Νείλος
1389-1390 Αντώνιος Δ΄
1390-1391 Μακάριος (2η φορά)
1391-1397 Αντώνιος Δ΄ (2η φορά)
1397 Κάλλιστος Β΄ Ξανθόπουλος
1397-1410 Ματθαίος Α΄
1410-1416 Ευθύμιος Β΄
1416-1439 Ιωσήφ Β΄
1440-1443 Μητροφάνης Β΄
1443-1450 Γρηγόριος Γ΄ Μάμμας
1450-1453 Αθανάσιος Β΄
1454-1456 Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος
1456-1462 Ισίδωρος Β΄
1462-1463 Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος (2η φορά)
1463-1464 Σωφρόνιος Α΄
1464 Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος (3η φορά)
1465-1466 Ιωάσαφ Α΄ Κόκκας
1466 Μάρκος Β΄ Ξυλοκαράβης
1466 Συμεών Α΄ Τραπεζούντιος
1467-1471 Διονύσιος Α΄
1471-1475 Συμεών Α΄ Τραπεζούντιος (2η φορά)
1475-1476 Ραφαήλ Α΄
1476-1482 Μάξιμος Γ΄ Χριστώνυμος
1482-1486 Συμεών Α΄ Τραπεζούντιος (3η φορά)
1486-1488 Νήφων Β΄
1488-1490 Διονύσιος Α΄
1491-1497 Μάξιμος Δ΄
1497-1498 Νήφων Β΄ (2η φορά)
1498-1502 Ιωακείμ Α΄
1502 Νήφων Β΄ (3η φορά)
1503-1504 Παχώμιος Α΄
1504 Ιωακείμ Α΄ (2η φορά)
1504-1513 Παχώμιος Α΄ (2η φορά)
1513-1522 Θεόληπτος Α΄
1522-1526 Ιερεμίας Α΄
1526 Ιωαννίκιος Α΄
1526-1545 Ιερεμίας Α΄ (2η φορά)
1546-1556 Διονύσιος Β΄
1556-1565 Ιωάσαφ Β΄ Μεγαλοπρεπής
1565-1572 Μητροφάνης Γ΄
1572-1579 Ιερεμίας Β΄ Τρανός
1579-1580 Μητροφάνης Γ΄ (2η φορά)
1580-1584 Ιερεμίας Β΄ Τρανός (2η φορά)
1584-1585 Παχώμιος Β΄ Πατέστος
1585-1586 Θεόληπτος Β΄
1587-1595 Ιερεμίας Β΄ Τρανός (3η φορά)
1596 Ματθαίος Β΄
1596 Γαβριήλ Α΄
1597 Θεοφάνης Α΄ Καρύκης
1597-1598 Μελέτιος Α΄ Πηγάς
1598-1602 Ματθαίος Β΄ (2η φορά)
1602-1603 Νεόφυτος Β΄
1603 Ματθαίος Β΄ (3η φορά)
1603-1607 Ραφαήλ Β΄
1607-1612 Νεόφυτος Β΄ (2η φορά)
1612 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις
1612-1620 Τιμόθεος Β΄
1620-1623 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (2η φορά)
1623 Γρηγόριος Δ΄ Στραβοαμασείας
1623 Άνθιμος Β΄
1623-1633 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (3η φορά)
1633 Κύριλλος Β΄ Κονταρής
1633-1634 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (4η φορά)
1634 Αθανάσιος Γ΄ Πατελάρος
1634-1635 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (5η φορά)
1635-1636 Κύριλλος Β΄ Κονταρής (2η φορά)
1636-1637 Νεόφυτος Γ΄
1637-1638 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (6η φορά)
1638-1639 Κύριλλος Β΄ Κονταρής (3η φορά)
1639-1644 Παρθένιος Α΄
1644-1646 Παρθένιος Β΄
1646-1648 Ιωαννίκιος Β΄
1648-1651 Παρθένιος Β΄ (2η φορά)
1651-1652 Ιωαννίκιος Β΄ (2η φορά)
1652 Κύριλλος Γ΄
1652 Αθανάσιος Γ΄ Πατελάρος (2η φορά)
1652-1653 Παΐσιος Α΄
1653-1654 Ιωαννίκιος Β΄ (3η φορά)
1654 Κύριλλος Γ΄ (2η φορά)
1654-1655 Παΐσιος Α΄ (2η φορά)
1655-1656 Ιωαννίκιος Β΄ (4η φορά)
1656-1657 Παρθένιος Γ΄
1657 Γαβριήλ Β΄
1657-1662 Παρθένιος Δ΄
1662-1665 Διονύσιος Γ΄ Βαρδαλής
1665-1667 Παρθένιος Δ΄ (2η φορά)
1667 Κλήμης
1668-1671 Μεθόδιος Γ΄
1671 Παρθένιος Δ΄ (3η φορά)
1671-1673 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης
1673-1674 Γεράσιμος Β΄
1675-1676 Παρθένιος Δ΄ (4η φορά)
1676-1679 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (2η φορά)
1679 Αθανάσιος Δ΄
1679-1682 Ιάκωβος
1682-1684 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (3η φορά)
1684-1685 Παρθένιος Δ΄ (2η φορά)
1685-1686 Ιάκωβος (2η φορά)
1686-1687 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (4η φορά)
1687-1688 Ιάκωβος (3η φορά)
1688 Καλλίνικος Β΄
1688-1689 Νεόφυτος Δ΄
1689-1693 Καλλίνικος Β΄ (2η φορά)
1693-1694 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (5η φορά)
1694-1702 Καλλίνικος Β΄ (3η φορά)
1702-1707 Γαβριήλ Γ΄
1707 Νεόφυτος Ε΄
1707-1709 Κυπριανός
1709-1711 Αθανάσιος Ε΄
1711-1713 Κύριλλος Δ΄
1713-1714 Κυπριανός (2η φορά)
1714-1716 Κοσμάς Γ΄
1716-1726 Ιερεμίας Γ΄
1726 Καλλίνικος (πέθανε πριν αναρρηθεί στον Θρόνο)
1726-1732 Παΐσιος Β΄ (2η φορά)
1732-1733 Ιερεμίας Γ΄ (2η φορά)
1733-1734 Σεραφείμ Α΄
1734-1740 Νεόφυτος ΣΤ΄
1740-1743 Παΐσιος Β΄ (2η φορά)
1743-1744 Νεόφυτος ΣΤ΄ (2η φορά)
1744-1748 Παΐσιος Β΄ (3η φορά)
1748-1751 Κύριλλος Ε΄
1751-1752 Παΐσιος Β΄ (4η φορά)
1752-1757 Κύριλλος Ε΄ (2η φορά)
1757 Καλλίνικος Γ΄
1757-1761 Σεραφείμ Β΄
1761-1763 Ιωαννίκιος Γ΄
1763-1768 Σαμουήλ Χαντζερής
1768-1769 Μελέτιος Β΄
1769-1773 Θεοδόσιος Β΄
1773-1774 Σαμουήλ Χαντζερής (2η φορά)
1774-1780 Σωφρόνιος Β΄
1780-1785 Γαβριήλ Δ΄
1785-1789 Προκόπιος
1789-1794 Νεόφυτος Ζ΄
1794-1797 Γεράσιμος Γ΄
1797-1798 Γρηγόριος Ε΄
1798-1801 Νεόφυτος Ζ΄ (2η φορά)
1801-1806 Καλλίνικος Δ΄
1806-1808 Γρηγόριος Ε΄ (2η φορά)
1808-1809 Καλλίνικος Δ΄ (2η φορά)
1809-1813 Ιερεμίας Δ΄
1813-1818 Κύριλλος ΣΤ΄
1818-1821 Γρηγόριος Ε΄ (3η φορά)
1821-1822 Ευγένιος Β΄
1822-1824 Άνθιμος Γ΄
1824-1826 Χρύσανθος
1826-1830 Αγαθάγγελος
1830-1834 Κωνστάντιος Α΄
1834-1835 Κωνστάντιος Β΄
1835-1840 Γρηγόριος ΣΤ΄
1840-1841 Άνθιμος Δ΄
1841-1842 Άνθιμος Ε΄
1842-1845 Γερμανός Δ΄
1845 Μελέτιος Γ΄
1845-1848 Άνθιμος ΣΤ΄
1848-1852 Άνθιμος Δ΄ (2η φορά)
1852-1853 Γερμανός Δ΄ (2η φορά)
1853-1855 Άνθιμος ΣΤ΄ (2η φορά)
1855-1860 Κύριλλος Ζ΄
1860-1863 Ιωακείμ Β΄
1863-1866 Σωφρόνιος Γ΄
1867-1871 Γρηγόριος ΣΤ΄ (2η φορά)
1871-1873 Άνθιμος ΣΤ΄ (3η φορά)
1873-1878 Ιωακείμ Β΄ (2η φορά)
1878-1884 Ιωακείμ Γ΄ Μεγαλοπρεπής
1884-1886 Ιωακείμ Δ΄
1887-1891 Διονύσιος Ε΄
1891-1894 Νεόφυτος Η΄
1895-1897 Άνθιμος Ζ΄
1897-1901 Κωνσταντίνος Ε΄
1901-1912 Ιωακείμ Γ΄ Μεγαλοπρεπής (2η φορά)
1913-1918 Γερμανός Ε΄
1921-1923 Μελέτιος Δ΄
1923-1924 Γρηγόριος Ζ΄
1924-1925 Κωνσταντίνος ΣΤ΄
1925-1929 Βασίλειος Γ΄
1929-1935 Φώτιος Β΄
1936-1946 Βενιαμίν
1946-1948 Μάξιμος Ε΄
1948-1972 Αθηναγόρας
1972-1991 Δημήτριος
1991- Βαρθολομαίος
Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ' που υπηρέτησε δυο
φορές στον Θρόνο του Φαναρίου
Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α' είναι ο 270ός Προκαθήμενος
του Θρόνου του Αποστόλου Ανδρέα, πρώτος μεταξύ ίσων
(primus inter pares) μεταξύ των Προκαθημένων των
Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Καταγωγή - Σπουδές
Γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1940 στο χωριό Άγιοι
Θεόδωροι Ίμβρου και έλαβε τουρκική υπηκοότητα. Το
κοσμικό του όνομα ήταν Δημήτριος Αρχοντώνης και οι γονείς
του ονομάζονταν Χρήστος και Μερόπη. Φοίτησε στα σχολεία
της Ίμβρου και στο Ζωγράφειο Λύκειο της
Κωνσταντινούπολης και κατόπιν εγγράφηκε στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε αριστούχος το
1961. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους χειροτονήθηκε διάκονος
στο μητροπολιτικό ναό της Ίμβρου από τον πνευματικό του
πατέρα, τότε Μητροπολίτη Ίμβρου και μετέπειτα Χαλκηδόνος,
Μελίτωνα Χατζή και του δόθηκε το όνομα Βαρθολομαίος.
Από το 1961 μέχρι το 1963 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις του ως έφεδρος αξιωματικός στον τουρκικό
στρατό.
Από το 1963 έως το 1968, παρακολούθησε μεταπτυχιακές
σπουδές, με υποτροφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο
Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών Ρώμης, στο Οικουμενικό
Ινστιτούτο Bossey της Ελβετίας και στο Πανεπιστήμιο του
Μονάχου. Έλαβε το διδακτορικό του στο κανονικό δίκαιο από
το Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο Ρώμης, υποβάλλοντας διατριβή
με θέμα «Περι των κωδικοποίησιν των ιερων κανόνων και των
κανονικων Διατάξεων ων τω ορθοδόξω εκκλησία».

Εκκλησιαστική διακονία
Όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη το 1968, διορίστηκε
ως βοηθός κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και
τον Οκτώβριο του 1969 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος από τον
πνευματικό του πατέρα. Έξι μήνες αργότερα, ο τότε
Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας τον χειροθέτησε
Αρχιμανδρίτη στο πατριαρχικό παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα.
Όταν ο Δημήτριος Παπαδόπουλος εξελέγη Οικουμενικός
Πατριάρχης το 1972, συνέστησε το πατριαρχικό γραφείο και
ονόμασε το νεαρό Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο διευθυντή του.
Την ημέρα των Χριστουγέννων του 1973 χειροτονήθηκε
Μητροπολίτης Φιλαδελφείας. Παρέμεινε προϊστάμενος του
πατριαρχικού γραφείου μέχρι την εκδημία του πνευματικού
του πατέρα, τότε Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα Χατζή,
οπότε εξελέγη παμψηφεί διάδοχός του, Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος, τον Ιανουάριο του 1990.
Στις 22 Οκτωβρίου 1991 εξελέγη από την Πατριαρχική
Σύνοδο ο 270ός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Συμμετοχές - διακρίσεις

Από το Μάρτιο του 1974 διετέλεσε μέλος της Ιεράς Συνόδου
του Πατριαρχείου, αλλά και πολλών Συνοδικών Επιτροπών.
Από το 1975 συμμετείχε στις εργασίες του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Εκκλησιών. Αντιπροσώπευσε το Οικουμενικό
Πατριαρχείο σε πολλά διορθόδοξα και διαχριστιανικά
συνέδρια, σε επίσημες αποστολές προς την Τουρκική
Κυβέρνηση, προς Εκκλησίες Ορθόδοξες και μη, προς
επαρχίες του Πατριαρχείου και προς το Άγιο Όρος. Το 1990
ήταν Πρόεδρος της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής
Επιτροπής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, στη Γενεύη, η
οποία ασχολήθηκε με το θέμα της Ορθόδοξης Διασποράς.
Είναι ιδρυτικό μέλος της «Εταιρίας του Δικαίου των
Ανατολικών Εκκλησιών», της οποίας διετέλεσε και
αντιπρόεδρος για αρκετά χρόνια. Είναι επί δεκαπέντε χρόνια
μέλος και επί οκτώ χρόνια αντιπρόεδρος της Επιτροπής
«Πίστη και Τάξη» του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Είναι Εταίρος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και επίτιμο
μέλος του Ιδρύματος Pro Oriente της Βιέννης.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι επίτιμος Διδάκτωρ:

της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
του City University του Λονδίνου
του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Λέσβος)
του Καθολικού Πανεπιστημίου Leuven του Βελγίου
του Ορθόδοξου Θεολογικού Ινστιτούτου Αγίου Σεργίου
Παρισίων
της Σχολής Κανονικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Aix-en-
Provence στη Γαλλία
του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου
της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης ΗΠΑ
του Θεολογικού Ινστιτούτου Αγίου Βλαδίμηρου Νέας Υόρκης
της Θεολογικής Σχολής Ιασίου Ρουμανίας
πέντε τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
του Πανεπιστημίου Yale ΗΠΑ
του Πανεπιστημίου Georgetown ΗΠΑ
του Πανεπιστημίου Tufts ΗΠΑ
του Πανεπιστημίου Southern Methodist ΗΠΑ
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μιλά επτά γλώσσες - ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά, ιταλικά,
λατινικά, γαλλικά και γερμανικά.


Προβλήματα του Πατριαρχείου
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πολλές φορές μίλησε για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομογένεια των Ρωμιών της
Πόλης γενικά, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο
ειδικότερα. Την επίλυση των προβλημάτων αυτών επιζητεί με
κατά καιρούς δηλώσεις του στον Τύπο, συναντήσεις με την
Τουρκική πολιτειακή ηγεσία, αλλά και μέσω της διπλωματικής
οδού. Σημαντικότερο αυτών θεωρείται το θέμα της άδειας
επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η
οποία παραμένει κλειστή με απόφαση των Τουρκικών Αρχών
από το 1971. Θεωρώντας ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας διευκολύνει την ανοχή προς τις μειονότητες, και ως
εκ τούτου και την επίλυση των προβλημάτων της ομογένειας,
είναι ένθερμος υποστηρικτής της υποψηφιότητας ένταξης της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της (μετά τους σεισμούς
του 1999) ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Τέλος, επιδιώκει,
σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες της Τουρκίας, να
επισκέπτεται συχνά διάφορες περιοχές της χώρας,
πατρογονικές εστίες ελληνισμού (Καππαδοκία, Μύρα της
Λυκίας, Πέργαμος κ.ά.), όπου και τελεί τη Θεία Λειτουργία στα
ερείπια ναών, σε ένδειξη συναδέλφωσης, κατευνασμού και
αλληλοκατανόησης.

Περιβάλλον
Έχοντας επίγνωση του ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος
αποτελεί το κατεξοχήν σύγχρονο πρόβλημα, που απειλεί τη
Δημιουργία του Θεού, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανέδειξε
την προστασία του περιβάλλοντος αρκετά υψηλά στην
«ατζέντα» της Πατριαρχείας του. Σε σημείο μάλιστα ώστε να
έχει χαρακτηριστεί ως ο «πράσινος Πατριάρχης». Έτσι,
καθιέρωσε την πρώτη Σεπτεμβρίου (αρχή του εκκλησιαστικού
έτους) ως Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος. Επίσης,
διοργανώνει τακτικά συμπόσια με αυτό το θέμα σε όλο τον
κόσμο.

Διάλογοι


Υποδεχόμενος τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ στον Πατριαρχικό Ναό

Στη Βικιθήκη υπάρχει υλικό που έχει σχέση με το θέμα:
Κοινή Διακήρυξη Οικ. Πατριάρχη και Πάπα (30/11/2006)
Ως Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχίζει την παράδοση των
προκατόχων του, επιδιώκοντας τη συνέχιση του διαλόγου με
τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τα άλλα δόγματα,
παρακάμπτοντας τα εμπόδια που κατά καιρούς προκύπτουν.
Στα πλαίσια αυτά, προσκάλεσε τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ στο
Φανάρι, ο οποίος ανταποκρίθηκε και πραγματοποίησε
επίσημη επίσκεψη το Νοέμβριο του 2006, παρέστη στη
Θρονική Εορτή του Πατριαρχείου και συνυπέγραψε Κοινή
Διακήρυξη.
Επίσης, έχει ξεκινήσει Διαθρησκειακό Διάλογο (με κύρια
θέματα την ειρήνη και το περιβάλλον) με τις άλλες
μονοθεϊστικές θρησκείες, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό.
| More
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ     ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ       ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ        ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ο. ΠΑΤΡ
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap
Ποιοι υπάγονται σε αυτό;
Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ζουν
στην Κεντρώα και Δυτική
Ευρώπη, στην Αμερικανική
Ήπειρο και στην Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία και Άπω Ανατολή.
Όλοι αυτοί υπάγονται
εκκλησιαστικά στο Οικ.
Πατριαρχείο, το οποίο και
εκλέγει κατ' απόλυτο
δικαιοδοσία τους Αρχιερείς των
Επαρχιών του Θρόνου.
Σήμερα τρεις Αρχιεπισκοπές:
Αμερικής, Αυστραλίας και Μ.
Βρετανίας, και οκτώ
Μητροπόλεις: Γαλλίας,
Γερμανίας, Αυστρίας, Σουηδίας,
Βελγίου, Νέας Ζηλανδίας,
Ελβετίας και lταλίας, που όλες
τους αποτελούν
Εκκλησιαστικές Επαρχίες του
Οικ. Πατριαρχείου.
Επίσης:  Μητροπόλεις της
Δωδεκανήσου,  Εκκλησία της
Κρήτης,το Αγίου Όρους και
διάφορα Πατριαρχικά
ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.
Στη δικαιοδοσία, επίσης, του
Οικ. Θρόνου ανήκουν και οι 24
Μητροπόλεις των λεγομένων
"Νέων Χωρών", των περιοχών
δηλαδή της Βόρειας Ελλάδας