Οι περίπου 48.000 με 48.500 Ομογενείς την μεθεπομένη των εξόδων τόσο των Τούρκων Υπηκόων όσο και των Ελλήνων
που απελάθηκαν ηταν μια πληθυσμιακή δυναμική που συνεχίστηκε μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του '70 με φυσική μείωση
πληθυσμού αυτή τη φορά ενώ αυτή τη χρονική περίοδο τα μέτρα περιορισμού της Μειονότητας όπως διάφορες απαγορεύσεις
άρχισαν να γίνονται αρκετά πιεστικά.
Μέχρι και το 1974 αρκετά απο τα σχολεία είχαν κλείσει ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να εμφανίζεται και το φαινόμενο δήμευσης
περιουσιών το οποίο σιγά σιγά άρχισε να παίρνει διαστάσεις χωρίς να υπολογιστούν
 Οι απελάσεις καθώς και οι συνέπειες τους όπως η έξοδος
άλλων 36.000 Ομογενών με Τουρκικά διαβατήρια ήταν ίσως ο
πιο σοβαρός παράγοντας για την εκτεταμένη μείωση του
πληθυσμού η οποία άρχισε εκτεταμένα.
Η επιβολή δικτατορίας στην Αθήνα καθώς και η στασιμότητα του
Κυπριακού επέδρασαν αρνητικά τόσο στην διαβίωση του
πληθυσμού της Πόλης καθώς η οποιαδήποτε επικοινωνία τόσο
με τις Κυβερνήσεις στην Άγκυρα γινόταν μάλλον όλο και πιο
προβληματική.
| More
ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1965 - 1974
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap