Η δεκαετία 1980 - 1990 δεν απέδωσε μια κάποια περίεργη δημογραφική συμπεριφορά.

Στις αρχές του 1980 ο πληθυσμός υπολογιζόταν σε 11-12.000 άτομα πάντα βέβαια συνυπολογίζοντας το πραγματικό ποσοστό
Ελληνορθοδόξων που βρισκοντουσαν εκείνη τη χρονική περίοδο.

 Ο αριθμός μαθητών άλλωστε (810) το 1980 με 1981 δικαιολογεί άλλωστε και τα μεγέθη που υπολογίστηκαν τόσο απο το
Ελληνικό Προξενείο, όσο και απο τις ενώσεις Κων/πολιτών της εποχής.

 Η δημογραφική συρρίκνωση φάνηκε πιθανά το 1985 όταν οι μαθτές οριακά άρχισαν να πέφτουν κάτω απο το ψυχολογικό όριο
των 500+.
| More
ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1980 - 1990
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap