Η τετραετία 1990 - 1994 δεν έδωσε συγκεκριμένες συμπεριφορές που να αποδωθούν σε 'έξοδο' ή σε πληθυσμιακή
συμπεριφορά που θα ηταν αξιοπρόσεκτη.

 Ωστόσο το φαινόμενο των μεικτών γάμων άρχισε να γίνεται αρκετά έντονο και έτσι πάνω απο 40 μεικτοί γάμοι έδωσαν
έναυσμα για μια πληθυσμιακή ισορροπία που μειονόταν βέβαια αλλά σε λογικά πλαίσια, χωρίς να μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα συγκρίνοντας με άλλες δεκαετίας νωρίτερα.
| More
ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1990 - 1994
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap