Το 1994 με το πρόβλημα των μετακλητών εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε μια μερική -χωρίς ωστόσο μαζική μετανάστευση
κυρίως νέου δυναμικού το οποίο επέλεξε να μεταβεί στην Ελλάδα κυρίως για σπουδές, εργασία κλπ.

Η πληθυσμιακή τάση θεωρούνταν μάλλον φυσιολογική αφού τόσο οι θάνατοι όσο και οι γεννησεις παρουσίασαν μια μάλλον
συνηθισμένη συμπεριφορά αφού τόσο οι θάνατοι -κάπου 35-40 το χρόνο όσο και οι γεννήσεις 10-15 το χρόνο δημιουργούν την
καθιερωμένη πληθυσμιακή συμπεριφορά που υπάρχει τα τελευταία χρόνια.
 Το 2003 ωστόσο η απαρχή προσπάθειας απογραφής πληθυσμού
επιβεβαίωσε αυτό που αρκετοί δεν μπορούσαν με πιστέψουν: Ο
πληθυσμός αν και είναι περίπου 5.000 δεν έχει αρκετά έντονη
συνοχή ενώ ενα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι
απομακρυσμένο απο τις Κοινοτικές δομές του Ελληνορθόδοξου
στοιχείου και αυτό έχει γίνει παράγοντας για εσφαλμένες ή ελλειπείς
προβλέψεις-εκτιμήσεις αναφορικά με το πραγματικό πληθυσμιακό
μέγεθος της Ελληνικής Ομογένειας.

 Κάποιοι υποστηρίζουν πως περίπου 1500-2000 άνθρωποι με τον
ένα η τον άλλο τρόπο είναι χωρίς πραγμαιτκή επαφή με το Μειονοτικό
στοιχείο, αποτελώντας οικογένειες απο μικτούς γάμους, ή οικογένειες
που απλά δεν έχουν επαφή τόσο με το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο
και με τις κατα τόπου κοινότητες.

 Αυτό επίσης μπορεί να φανεί έμμεσα και απο το σύνολο μαθητών
που δεν φοιτεί σε Ομογενειακά σχολεία: Περίπου 50-60 άτομα
φοιτούν σε Δημόσια Τουρκικά ή Τουρκικά ιδιωτικά ή ξένα σχολεία.
| More
ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1994 - 2000
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap