Η πρώτη συστηματική απογραφή πληθυσμού στον Τουρκικό χώρο την σύγχρονη εποχή διενεργήθει το 2006 και ήταν
αποτέλεσμα πανεπιστημιακής εργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εν λόγω απογραφή έβγαλε πάνω - κάτω 5.000 άτομα -(4.500 με πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις0 δίνοντας έμμεσα
πληθυσμιακή ανάταση στο Ελληνικό στοιχείο το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή στατιστικά θεωρούνταν πως βρισκόταν στην
αφάνεια ελλείψη πληθυσμού.

Απο τότε μέχρι και σήμερα:

- Υπάρχει έμμεσο ή άμεσο μεταναστευτικό ρεύμα Ελλήνων που επιλέγουν την Κων/πολη για μετοίκηση ή και μόνιμη κατοικία για
εύρεση εργασίας, τονώνοντας το πληθυσμιακό πρόβλημα της Ελληνικής Μειονότητας, αλλάζοντας ωστόσο σιγά σιγά την
δυναμική σύνθεσης του πληθυσμού:
 Η έλευση πληθυσμού που είναι ελληνογενής δημιουργεί μια δυναμική αλλά την ίδια
σιτγμή δίνει μια τόνωση στον ευρύτερο Πολίτικο Ελληνισμό που βρίσκει μια διέξοδο
για πληθυσμιακή ανάταση που τα αποτελέσματα της θα φανούν μακροπρόθεσμα.

 Εαν υπολογιστεί πως 4.500 Είναι περίπου οι Κων/πολίτες Έλληνες που συνεχίζουν
και διαβιούν στην Πόλη, υπολογίζοντας τους μεικτούς γάμους, τους μη δηλωμένους
σε κοινότητες και βάζοντας και τους Έλληνες που τους υπολογίζουμε σε 200-300
μέχρι και το 2009 τότε δημιουργείται αναλογία 94 < 6 με ευνοϊκό το μικρό ποσοστό
Ελλαδιτών που έχει συμπεριφορά σταθεροποίησης και αύξησης -συνυπολογίζοντας
πάντα την πολιτική κατάσταση, την οικονομικήε ευημερία της Τουρκίας καθώς και τον
τρόπο πληθυσμιακής συμπεριφοράς του Μειονοτικού στοιχείου.
| More
ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2006 - σήμερα
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap