κεντρική / Τουρκία και Πολιτική / Μεταρρυθμίσεις ανεξαρτησίας ( 1923- 1934)
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

- ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

- ΚΟΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ
Απο την ανεξαρτησία του κράτους μέχρι και σήμερα, πέρα απο την πρωτοφανή προσπάθεια να
δημιουργηθεί ενα λαϊκό -καθαρά εθνικό κράτος- με ενιαία όσο το δυνατόν εθνική συγκρότηση και
ταυτότητα, προωθήθηκαν πολιτικές που έθεταν την βάση για μια σειρά μεγάλων αλλαγών που για
την εποχή ήταν πρωτοφανής: Ψήφος σε όλες τις γυναίκες όταν το σύνολο των Ευρωπαϊκών
κρατών δεν αναγνώριζε αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα, αλλαγή ονομάτων, καθιέρωση επωνύμων,
διαχωρισμός της εκκλησίας απο το κράτος, αποισλαμοποίηση του συστήματος του νεου κράτους
καθώς και καταγραφή χρεών απο την 'εκκλησία/μουφτεία' προς το κράτος.

Η προσπάθεια αν και είχε βρει πολλούς αρνητές εν τούτοις επιδοκιμάστηκε τόσο απο το λαό όσο
και απο το εξωτερικό. Η μονοκομματική όμως ισχύ του ίδιου του Κεμάλ Ατατούρκ που ήταν ο
ιδρυτής όλων των άνωθεν αξιών αποτέλεσε πεδίο μελέτης για ιστορικούς πολλά χρόνια μετά.
Συστηματική προσπάθεια υπήρξε για την εξάλλειψη του
αναλφαβιτισμού που ήταν μεγάλο πρόβλημα για τα θεμέλια του
νεο-τουρκικού κράτους. Πράγματι μέσα σε 25 χρόνια οι δείκτες
βελτιώθηκαν θεματικά και αυτό έδωσε αισιοδοξία -και ελπίδα
για μια βέλτιστη προσπάθεια όσον αφορά την εκπαίδευση η
οποία μέχρι τότε αποτελούσε προτεραιότητα κυρίως των
Μειονοτήτων της χώρας.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
| More
reklam
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap